Valman opiskelijoiden siirtyminen saattaen vaihtaen

Kuvaus: 

Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä, SEDU, VALMA-koulutuksen opiskelijoiden sujuvaa siirtymää ammatilliseen koulutukseen on pilotoitu ja kuvattu saattaen vaihto -prosessin avulla. Nivelvaihetta sujuvoittamaan on VALMA-työntekijä opiskelijalle ja koulutusalan henkilöstölle tukena ja mukana arvioimassa koulutustutustumista ja valmistelemassa joustavaa siirtymää. Kuvauksessa on myös huomioitu tiedonsiirtyminen VALMA-työntekijöiden, opiskelijan ja koulutusalan henkilöstön välillä. Kuvauksessa huomioidaan myös siirtymisvaiheen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) päivittäminen. Siirtymän tukemiseksi tapaavat VALMA-työntekijä ja koulutusaloille siirtyneet opiskelijat vielä koulutusalan opintojen alkamisen jälkeen.

Resurssit: 
VALMA-työntekijän mahdollisuus tukea koulutustutustumisen ja siirtymän aikana sekä siirtymän jälkeen. Koulutusalan henkilöstön resurssi koulutustutustumisen aikana ja opiskelijan siirtymisessä mukana oleminen ja sen varmistaminen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koulutustutustumiin, siirtymävaiheeseen ja opintojen aloitusvaiheeseen panostaminen on osoittautunut hyödylliseksi ja edistää opiskelijan siirtymävaiheen sujuvuutta ja opintoihin kiinnittymistä. Nivelvaiheiden tukemista on tehty VALMA-koulutuksessa, ja siirtymän jälkeinen ohjaus on koettu tärkeäksi, jotta mahdollista jälkiohjausta ja verkostoyhteistyötä saadaan käynnistettyä opiskelijan tarpeen mukaan.
Yhteystiedot: 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SEDU, Tiina Parantainen, tiina.parantainen@sedu.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
25 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top