Lapin koulutusneuvonta

Kuvaus: 

Lapin koulutusneuvonta -palvelussa verkkoneuvojat auttavat, kun henkilö miettii vaihtoehtoja koulutukseen, työhön ja tulevaisuuteen. Mietinnässä voi olla ammatillinen koulutus, lukio tai korkeakoulu, oppisopimus tai töiden haku. Askarruttaa voi ammatinvalinta, alan vaihto tai
ilman opiskelupaikkaa jääminen.

Palvelu on tarkoitettu kaikille lappilaisille ja Lapista kiinnostuneille; sen käyttö on aika- ja paikkariippumatonta. Palvelu on maksutonta, luotettavaa ja henkilökohtaista neuvontaa, joka perustuu asiakkaan nimettömyyteen. Asiakas tarvitsee vain sähköpostiosoitteen lähettääkseen kysymyksen.

Asiakas saa kysymyksiinsä kirjallisen vastauksen yhden luukun periaatteella tilanteessa, jossa hän ei oikein tiedä, minkä tahon puoleen hänen tulisi kääntyä. Verkkoneuvojat ovat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiasta, Lapin ammattikorkeakoulusta, Lapin TE-palveluista, Lapin yliopistosta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta. 

Palvelu on teknisesti toteutettu virtu.fi-palveluportaaliin yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Virtu.fi on sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, jossa on lukuisia sähköisiä palveluja lappilaisten hyvinvoinnin tueksi.

Lapin koulutusneuvonta -palvelu tukee elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toteutumisen periaatetta Lapissa. Se hyödyttää erityisesti henkilöitä, jotka eivät ole koulutuspalvelujen piirissä eli ovat erilaisissa siirtymävaiheissa. Opinnot ovat ehkä jääneet kesken ja nyt olisi aika palata suorittamaan opinnot loppuun, ammatin vaihto voi olla kysymyksessä, myös ensimmäisen ammatin valinta tai täydentävän osaamisen hankkiminen työn ohella. Palvelu voi myös auttaa niitä, jotka eivät syystä tai toisesta halua kääntyä oman oppilaitoksensa asiantuntijan puoleen vaan kaipaavat anonyymia asiointimahdollisuutta. Palvelu täydentää alueellista palvelutarjontaa.

Resurssit: 
Palvelu vaatii henkilöresurssia: verkkoneuvojat ja palvelua koordinoivan henkilön, joka voi olla yksi neuvojista. Koordinoiva henkilö varmistaa, että saapuneisiin kysymyksiin vastataan palvelulupauksen mukaisesti. Verkkoneuvojien on hyvä olla henkilöitä, jotka muutoinkin neuvovat ja ohjaavat opinnoista kiinnostuneita, koska Lapin koulutusneuvonta -palvelu on vain yksi kanava lisää esim. puhelimen ja sähköpostin rinnalle tavoittaa uusia asiakkaita ja saattaa heitä eteenpäin omilla poluillaan. Kaikki verkkoneuvojat saavat sähköpostiinsa herätteen saapuneesta kysymyksestä, joten aikaa ei tarvitse käyttää järjestelmässä päivystämiseen. On kuitenkin tärkeää, että tehtävä on kirjattu neuvojien tehtävänkuvaan ja sille on varattu työaikaa. Koska kyse on uudesta palvelusta, tarvitsee palvelun tunnettuuden lisääminen myös euroja. Palvelun markkinointia tehdään projektin rahoituksella sekä hyödyntäen palvelua tuottavien tahojen ja Lapin TNO-verkoston ilmaisia kanavia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Palvelu on kehitetty ja kokeiltu Lapin TNO-palvelut -projektissa (ESR). Palvelun jatkamisesta toistaiseksi on sovittu yhteistyösopimuksella palvelua tuottavien organisaatioiden kesken. Toimijoiden välillä ei ole rahaliikennettä, vaan kukin organisaatio vastaa omasta neuvojaresurssistaan. Uudet verkkoneuvojat perehdytetään ja verkkoneuvojien kesken on sovittu yhteisesti pelisäännöistä. Palvelun markkinointia jatketaan. Palvelun kehittämisessä otetaan jatkossa huomioon mm. palvelun selkokielisyys, mahdollinen kielivalikoima (saame, englanti, ruotsi) ja palvelut henkilöstön kehittämisestä kiinnostuneille organisaatioille.
Yhteystiedot: 
Lapin TNO-palvelut -projekti, projektin päätoteuttaja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, projektipäällikkö Mirva Petäjämaa, etunimi.sukunimi@lappia.fi, 040 705 3184
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
60 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top