Uudistettu kumppanuussopimus Lapin TNO-palveluista 2017

Kuvaus: 
Kumppanuussopimuksella on sitouduttu yhteistyön jatkamiseen ja vahvistamiseen elinikäisten TNO-palvelujen toteuttamisessa, markkinoimisessa ja kehittämisessä Lapin alueella. Sopimuksen mukaisesti lappilaisille ihmisille ja työelämälle tarjotaan helpommin saavutettavia, tasapuolisia ja laadukkaita palveluja ura- ja koulutussuunnitteluun sekä koulutusmahdollisuuksien ja tukimuotojen selvittelyyn.
 
Sopimus on solmittu ensimmäisen kerran vuonna 2012, se on päivitetty vuonna 2014 ja uudistettu kriittisen tarkastelun jälkeen vuonna 2017 Lapin TNO-palvelut -projektissa. Sopimuksessa on 29 osapuolta eri puolilta Lappia ja erilaisista organisaatioista. Jokaisella organisaatiolla on omat TNO-palvelut, mutta nyt myös yhteiset palvelut ja yhteinen tahtotila.
 
Sopimuksen uudistaminen on toteutettu Lapin TNO-palvelut -projektissa rinnan TNO-palvelutuotteiden muotoiluprosessin (ks. Lapin koulutusneuvonta), Menestyjäksi Lapissa - TNO-strategian päivittämisen ja Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirjan laatimisen kanssa.
 
Sopimus tukee elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toteutumisen periaatetta Lapissa.
Resurssit: 
Kumppanuussopimus edellyttää toimijajoukkoa, joka ovat sitoutunut yhteiseen tavoitteeseen ja on valmis tekemään omia ja yhteisiä toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Kumppanuussopimuksessa nimetyt organisaatioiden TNO-yhdyshenkilöt tai heidän edelleen nimeämänsä henkilöt osallistuvat siinä määrin kuin on tarkoituksenmukaista oman alueensa TNO-alueryhmätoimintaan. Koska sopimuksella vahvistetaan maakunnallisen TNO-strategian toteuttamista, tarkoittaa se, että mukana olevat organisaatiot ovat valmiita käyttämään henkilöstönsä työaikaa strategian painopisteisiin, joita ovat 1) asiakaslähtöiset ja -läheiset TNO-palvelut, 2) uudistuva TNO-palveluosaaminen ja 3) kumppanuuteen perustuva TNO-toiminta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Se ”elää” Lapin TNO-toimintamallin tuella, jota on koordinoinut jo vuodesta 2012 Lapin ELY-keskus (toimintamallin mukaiset säännöllisesti kokoontuvat ryhmät: Lapin elinikäisen oppimisen johtoryhmä, Lapin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä, Lapin TNO-palvelujen koordinaatioryhmä ja neljä Lapin TNO-alueryhmää) ja kytkeytyy myös Ohjaamojen vakinaistamiseen 1.1.2018 alkaen. Sopimuksen organisaatiojoukon laajentamisesta on käyty jo keskusteluja, mutta sopimuksen seuraavan tarkastelun on arvioitu ajoittuvan maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan.
Yhteystiedot: 
Lapin TNO-palvelut -projekti, päätoteuttaja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, projektipäällikkö Mirva Petäjämaa, etunimi.sukunimi@lappia.fi, 040 705 3184
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
36 tykkäystä.
Go to top