Teema 3: Vertaisvalmennus

Ensisijaiset välilehdet

Kuvaus: 

Vertaisvalmennus on toimintatapa, jossa hiljattain samassa tilanteessa olleet opiskelijat tukevat toisiaan opiskelujen menestyksekkäässä läpiviemisessä (esim. toisen vuoden opiskelijat uusien opiskelijoiden tukena). He eivät neuvo valmennettaviaan, vaan kysyvät hyviä kysymyksiä, kertovat kokemuksiaan ja tukevat valmennettaviaan löytämään itselle parhaita ratkaisuja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Vertaisvalmentajien tehtävään koulutetaan sekä opiskelijoita että opettajia. Opettajat ovat samalla viivalla opiskelijavalmentajien kanssa ja heidän ensisijainen tehtävänsä on tukea opiskelijavalmentajia vertaisvalmennustuokioiden suunnittelussa. Vertaisvalmentajiksi valitaan opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan tehtävässä. Toimintatapa sopii sekä lukioihin että ammatilliseen koulutukseen.

Vertaisvalmennus perustuu kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja kuuntelun harjaannuttamiseen. Vertaisvalmentajat koulutetaan tehtäväänsä toiminnallisessa koulutuksessa, jossa suunnitellaan yhdessä varsinaisen valmennuksen teemoja ja rakennetta. Koulutuksen rinnalla lähdetään toteuttamaan valmennusta käytännössä.

Toimintatapaa voi soveltaa monella tapaa. Esimerkiksi lukiossa vertaisvalmennus toteutettiin koko lukuvuoden mittaisena vapaavalintaisena kurssina. Ammatillisen koulutuksen puolella kokeiltiin puolestaan lyhytkestoisempaa, ensimmäiseen työssäoppimiseen lähtöä helpottavaa vertaisvalmennusta.

Opas koulutuksen järjestämiseksi ja vertaisvalmennuksen käynnistämiseksi julkaistaan loppukeväästä 2018. Opas sisältää harjoitteita ja tietoa vertaisvalmennuksesta.

Resurssit: 
Vähintään yhden motivoituneen opettajan/ opon työpanosta. Työpanos muodostuu seuraavista: - Vertaisvalmennuksen tarpeen ja kohdennuksen pohtiminen - Vertaisvalmentamisesta kiinnostuneiden opiskelijoiden löytäminen - Vertaisvalmennukseen osallistuvan opiskeluryhmän löytäminen - Vertaisvalmentajien tukeminen valmennustehtävässä
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opas vertaisvalmennuksen järjestämiseksi valmistuu loppukeväästä 2018. Jatkossa oppilaitokset voivat tilata Kansalaisfoorumilta vertaisvalmennuksen koulutusta, jonka käytyään saavat valmiudet toteuttaa toimintaa omassa oppilaitoksessaan.
Yhteystiedot: 
minna.lepisto@kansalaisfoorumi.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
25 tykkäystä.
Go to top