Data oppimisen edistäjänä

Kuvaus: 

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä yksilölliset polut hajauttavat opiskelijoita opiskelemaan eri asioita samaan aikaan entisen ryhmämuotoisuuden sijaan. Työvaltaisessa oppimisessa opiskelija tekee kulloisenkin tilauksen mukaista käytännön työtä ja opiskelee samalla kyseiseen työhön liittyvän teoriaosuuden. Tällä varmistetaan se, että teoriaopinto ei jää irralliseksi, vaan se on mahdollista liittää omaan käytännön työskentelyyn. Työvaltainen oppiminen voidaan järjestää niin työpaikalla kuin oppilaitoksen työsaleissa, projekteissa, asiakastöissä tms. Edellytys työvaltaisen yksilöllisen oppimisen onnistumiselle on, että opiskelija saa käyttöönsä tarvittavat tehtävät ja tasolleen sopivat teoria-aineistot sekä palautetta ja ohjausta verkon avustuksella. Järjestelmä kannattaa rakentaa siten, että kaikki osapuolet voivat helposti seurata osaamisen hankkimisen edistymistä ja tietävät, missä asioissa osaaminen on jo riittävää näyttöön menemiseksi ja mitkä asiat vaativat vielä lisää harjoitusta.

Ammatillisissa opinnoissa kannattaa käyttää mahdollisimman paljon kuvia ja visualisointeja hahmottamisen tukena. Käytössä on erilaisia 360-ympäristöjä ja still-kuvaan linkitettyjä aineistoja ja jäsennyksiä (esim. ThingLink). Oppimisen etenemisen seurannan vuoksi tehtävistöjä on Poluttamo-hankkeessa siirretty avoimeen ViLLE-oppimisjärjestelmään. Jokaisessa kokonaisuudessa on tietokoneen tarkistamia tehtäviä ja vähintään yksi tehtävä, jonka opettaja tarkistaa ja antaa palautteen. Oppimista kannustetaan pisteistä kertyvillä oppimismerkeillä ja etenemistä kuvaavalla palkilla. 

HUOM! Oppimisprosessi on kokonaisuus, jossa myös digivälineitä käytetään heti opintojen alusta lähtien, jolloin niihin peredyttäminenkin hoituu muun työskentelyn ohessa.

 

Resurssit: 
Työ tulee tehdä koulutuksen järjestäjien kokonaisuuksiin liitettävillä järjestelmillä. Tekijöiden pitää tuntea tutkinnon perusteet ja osata tehdä niitä kuvaavat visualisoinnit ja tehtävät. Työ on niin mittava, että se kannattaisi tehdä valtakunnallisena yhteistyönä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tarvitaaan alojen sisäistä yhteistyötä, jotta visualisoinnit ja oppimisaineistot saadaan kohtuullisella työllä tehtyä verkkoon. Ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteet voisivat olla visualisoituina ePerusteissakin. Osaamisen hankkimisen etenemisen seurannassa on tärkeää huolehtia siitä, että opettajan ei tarvitse kirjata sitä erikseen eri järjestelmiin.
Yhteystiedot: 
anu.konkarikoski (at) kktavastia.fi
Lisätietoja: 
Mallin tarkempi kuvaus ja visualisoinnit toteutetaan v. 2018 aikana osana Poluttamo-hankkeen mallinnuksia.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
60 tykkäystä.

Ajankohtaista

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top