Tšetanes naal - koulutuspoluilla –tukimalli asiakastyöhön

Kuvaus: 

Malli toimii romaniasiakkaiden tukemiseksi koulutuspoluilla eteenpäin. Tarkempi kaaviokuvaus liitteenä.

Alkuvaiheessa tuen tarve on suurempi, mutta yhteydenpidon tulee olla riittävän tiivistä koko prosessin ajan. Mallissa pyritään kasvattamaan asiakkaan vastuunottoa, ja pidetään suunnitelma ja eteneminen joustavina. Asiakasta tulee tiedottaa erilaisista koulutusvaihtoehdoista, ja pitää huolta, ettei prosessi keskeydy kriisinkään sattuessa.

Työntekijä käyttää sosiaalisen vahvistamisen, sosiokulttuurisen innostamisen ja motivoivan haastattelun menetelmiä. Asiakkaan edetessä palvelupolulla tuetaan tarvittaessa asiointia.

Alkuvaiheen yhteydenoton jälkeen innostetaan asiakasta tapaamiseen. Tapaamisen aikana työntekijä kartoittaa asiakkaan toiveet, vahvuudet ja mahdolliset esteet koulutuspolulle pääsemiseksi. Kartoituksen perusteella työntekijä arvioi asiakkaan tuen tarvetta. Vaihtoehtojen selvittämisen jälkeen sovitaan yhdessä seuraavista askeleista ja asetetaan tavoitteita lyhyelle ja pitkälle aikavälille. Pidetään suunnitelma ja eteneminen joustavina niin, ettei asiakas putoa kriisinkään sattuessa.

Suunnitteluvaiheen jälkeen edetään tuumasta toimeen. Tämä voi olla asiakasta kiinnostavan ammatin työkokeilu tai kuntouttava työtoimintajakso, jonka aikana edelleen selvitetään hänen mahdollisuuksiaan.

Autetaan asiakasta opiskelun hakuvaiheessa, ns. hakujelpillä, jolloin täytetään yhdessä hakukaavakkeet hyvin ja perustellusti.

Yhteistyöverkosto tukee tarpeen mukaan ja asiakkaan oma vastuunotto kasvaa hänen edetessään tukiportailla. Päämääränä on opinnoista valmistuminen, työllistyminen, yhteiskunnallinen osallisuus ja palvelujärjestelmästä irtautuminen.

Palvelumallia voidaan soveltaa käytettäväksi myös muiden asiakasryhmien kanssa työskentelemiseen.

Resurssit: 
Yksi työntekijä, joka on mielellään vastuussa asiakkaan kanssa toimimisesta koko prosessin ajan. Lisäksi vertaistuki ja yhteistyöverkoston tuki avustavat toiminnassa. Paras vaihtoehto on palkattu romanityöntekijä, joka on koulutettu käyttämään Tukiporrasmallia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Salossa malli juurrutetaan osaksi kaupungin palvelutarjontaa ja romanityötä. Mallia levitetään hankkeen aikana yhteistyötahojen ja muiden asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Malli tukee ja auttaa myös romanityöntekijöiden työllistymista ja toimii heidän työkalunaan.
Yhteystiedot: 
Katri Perho Projektipäällikkö (FM) Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hanke (ESR) puh. 050 512 8260 katri.perho@diak.fi www.facebook.com/groups/romaniverkosto Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) Kyläsaarenkuja 2, Helsinki Tuula Lindgren hankekoordinaattori Tsetanes naal –koulutuspoluilla –hanke Salon kaupunki, kehittämispalvelut Tehdaskatu 2 24100 Salo +358447787703 tuula.lindgren@salo.fi Terhikki Lehtonen erityisasiantuntija, kansainväliset asiat terhikki.lehtonen@salo.fi, 044-7782 050 Salon kaupunki, kehittämispalvelut
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
57 tykkäystä.

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top