Koulutuskokeilu SLK:ssa

Kuvaus: 

Datanomiksi tai merkonomiksi haluava nuori ottaa yhteyttä ja häntä pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus todistuskopioineen. Mukaan voi laittaa myös puollon nykyisen oppilaitoksen opinto-ohjaajalta tai esimerkiksi Ohjaamon työntekijältä. Jos sopivassa ryhmässä on tilaa, opinto-ohjaaja järjestää kahden tai kolmen päivän koulutuskokeilun. Koulutuskokeilusta sovitaan aina opettajien kanssa. Jotta nuori saa koulutuksesta oikean kuvan, valitaan ajanjakso, jossa alan opetusta osuu lukujärjestykseen mahdollisimman kattavasti. Lisäksi opiskelijalle järjestetään ruokailu, mahdollinen tietokoneen lainaus jne.

Ensimmäisenä päivänä koulutuskokeilija/t saapuvat opinto-ohjaajan luokse, joka kertoo lyhyesti oppilaitoksesta ja opiskelusta. Opinto-ohjaaja tutustuu samalla kokeiluun osallistujiin. Koulurakennusta esittelemään voidaan pyytää opiskelijatutor. Sen jälkeen koulutuskokeilijat ohjataan ryhmään. Heidät esitellään ryhmälle sekä katsotaan, että kokeilu lähtee hyvin liikkeelle.

Koulutuskokeilun jälkeen opinto-ohjaaja kutsuu kokeiluun osallistuneet nuoret luokseen kertomaan kokemuksistaan ja pyytää palautetta myös kokeiluryhmän opettajilta. Tämän jälkeen keskustellaan koulutuspäällikön kanssa mahdollisesta opiskelijaksi ottamisesta. Jos sopivissa ryhmissä on tilaa, koulutuskokeilijat otetaan opiskelijoiksi. Opinto-ohjaaja ilmoittaa päätöksestä hakijoille ja alaikäisten hakijoiden huoltajille. Uudet opiskelijat aloittavat opiskelun mahdollisimman pian. He käyvät opintotoimistossa täyttämässä tarvittavat henkilötietolomakkeet ja saavat aloituspaketin. Opinto-ohjaaja tai HOKS-ohjaaja laatii opintosuunnitelman. Tässä vaiheessa tehdään myös mahdollinen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Lisäksi huolehditaan opiskelijoiden perehdyttämisestä mm. oppilaitoksen tietojärjestelmiin ja oppimisympäristöihin. Tarpeen mukaan opiskelu voidaan myös aloittaa ensin avoimessa oppimisympäristössä, jossa on mahdollisuus opintojen laajempaan yksilöllistämiseen. Myöhemmin varmistetaan vielä, että kaikki sujuu suunnitellusti.

Resurssit: 
opon resurssi
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytäntö on juurrutettu osaksi normaalia toimintaa.
Lisätietoja: 
Lisätietoja saat opinto-ohjaaja Santeri Laaksolta, santeri.laakso@businesscollege.fi p. 050 375 9926
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
41 tykkäystä.

Ajankohtaista

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top