Toimintatapa oppilaitosyhteistyöhön

Kuvaus: 

Yhteistyömalli, jonka tarkoitus on vuosittain varmistaa oppilaitosvierailu vapaan sivistystyön oppilaitoksesta alueen lukioihin. Oppilaitoksessa jaetaan vastuulukiot opettajien kesken ja jokainen vastaa yhteistyöstä omaan lukioonsa joko opinto-ohjaajan, rehtorin tai lukio-opettajan kautta. Yhteistyöhön sisältyy vuosittainen oppilaitosvierailu, jossa tavataan sekä opiskelijoita että lukion työntekijöitä. Vierailun tueksi oppilaitoksessa tuotetaan materiaalipaketti, jossa on tietoa mm. oppilaitoksen tarjonnasta, nivelvaiheen mahdollisista uusista näkökulmista sekä toiselle asteelle suunnatuista korkeakoulukursseista. 

Vierailun ja yhteistyön tavoitteita ovat:

- välittää ajantasainen tieto nivelvaihemahdollisuuksista ja korkeakoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä alueen lukioille

- pitää yllä yhteistyötä opinto-ohjaajien/lukio-opettajien kanssa ja sitä kautta myös madaltaa kynnystä avoimeen vuorovaikutukseen

- viedä tietoa oppilaitoksen opintotarjonnasta lukio-opoille ja opiskelijoille

- viedä tietoa toiselle asteelle suunnattujen korkeakoulukurssien tarjonnasta ja suoritusmahdollisuuksista opoille ja opiskelijoille

Resurssit: 
Työaikaa molemmissa oppilaitoksissa opettajalta ja ohjaajalta noin 4h/lukuvuosi. Lisäksi yhteistyössä työvälineenä käytettävän ohjausmateriaalin kasaaminen n. 5h/lukuvuosi.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintatapaa kehitettiin hankkeen aikana, mutta varsinainen käytäntö jäi toteuttavaksi hankkeen jälkeen. Toiminta on tarkoitus juurruttaa pysyväksi osaksi oppilaitosten jokaista lukuvuotta.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei
up
52 tykkäystä.
Go to top