Toimintatapa oppilaitosyhteistyöhön

Kuvaus: 

Yhteistyömalli, jonka tarkoitus on vuosittain varmistaa oppilaitosvierailu vapaan sivistystyön oppilaitoksesta alueen lukioihin. Oppilaitoksessa jaetaan vastuulukiot opettajien kesken ja jokainen vastaa yhteistyöstä omaan lukioonsa joko opinto-ohjaajan, rehtorin tai lukio-opettajan kautta. Yhteistyöhön sisältyy vuosittainen oppilaitosvierailu, jossa tavataan sekä opiskelijoita että lukion työntekijöitä. Vierailun tueksi oppilaitoksessa tuotetaan materiaalipaketti, jossa on tietoa mm. oppilaitoksen tarjonnasta, nivelvaiheen mahdollisista uusista näkökulmista sekä toiselle asteelle suunnatuista korkeakoulukursseista. 

Vierailun ja yhteistyön tavoitteita ovat:

- välittää ajantasainen tieto nivelvaihemahdollisuuksista ja korkeakoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä alueen lukioille

- pitää yllä yhteistyötä opinto-ohjaajien/lukio-opettajien kanssa ja sitä kautta myös madaltaa kynnystä avoimeen vuorovaikutukseen

- viedä tietoa oppilaitoksen opintotarjonnasta lukio-opoille ja opiskelijoille

- viedä tietoa toiselle asteelle suunnattujen korkeakoulukurssien tarjonnasta ja suoritusmahdollisuuksista opoille ja opiskelijoille

Resurssit: 
Työaikaa molemmissa oppilaitoksissa opettajalta ja ohjaajalta noin 4h/lukuvuosi. Lisäksi yhteistyössä työvälineenä käytettävän ohjausmateriaalin kasaaminen n. 5h/lukuvuosi.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintatapaa kehitettiin hankkeen aikana, mutta varsinainen käytäntö jäi toteuttavaksi hankkeen jälkeen. Toiminta on tarkoitus juurruttaa pysyväksi osaksi oppilaitosten jokaista lukuvuotta.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei
up
56 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top