Osaamismatka-konsepti

Ensisijaiset välilehdet

Kuvaus: 

Osaamismatka ammattilaisuuteen kasvamisesta -konsepti on neljästä tapaamisesta muodostuva kokonaisuus, jossa opiskelijat työstävät suhdettaan opiskelemaansa alaan ja sen kytkeytymistä omiin tulevaisuudensuunnitelmiinsa. Osaamismatkan tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa aktiivisin, opiskelijalle soveltuvin menetelmin tunnistamaan ja dokumentoimaan omaa osaamistaan, lisätä työelämätaitoja ja tarjota paikka vertaisoppimiselle. Lisäksi Osaamismatka tarjoaa opiskelijalle valmiuksia pohtia työelämään liittyviä muutoksia ja hahmottaa osaamistaan osana erilasia ammatillisia tulevaisuuksia. Opiskelijan dokumentaatiota voidaan käyttää arvioinnin ja ansioluettelon tukena tai osana portfoliota. Tuotettu materiaali voi toimia myös työnhaun välineenä. Osaamismatka kestää koko 1. vuoden opintojen ajan. Jokaisella tapaamisella on oma teemansa ja teemat voidaan käydä läpi siinä järjestyksessä kuin ne parhaiten nivoutuvat osaksi opintoja:

Tapaaminen I: Omat lähtökohdat ammatilliseen koulutukseen
Tapaaminen II: (Ensi)kokemukset työpaikoilta
Tapaaminen III: Osaamiseen kehittymisen mahdollisuudet ja haasteet ammatillisessa koulutuksessa
Tapaaminen IV: Ammatillinen tulevaisuus

Tällä hetkellä konseptia pilotoidaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa Sedun matkailualalla, Lappian kauneudenhoitoalalla sekä Brahen autoalalta. Osaamismatka-konseptin materiaalit valmistuvat oppilaitosten käytettäviksi syksyksi 2018.

Resurssit: 
Oppilaitoksen ohjaava opettaja tai opinto-ohjaaja voi toteuttaa Osaamismatkan itsenäisesti ja hyödyntää sitä osana ammatillisten opintojen yhteisten tutkinnonosien opetusta. OSATA-hanke tuottaa valmiit materiaalit ja kouluttaa hankekaudella opettajia ja ohjaajia Osaamismatkan ohjaamiseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Osaamismatkan materiaalit tulevat vapaaseen käyttöön hankkeen sivuille sekä www.tulevaisuusohjaus.fi sivustolle. OSATA-hankkeessa koulutetaan oppilaitosten henkilökuntaa Osaamismatkan ohjaamiseen 2018-2019. Oppilaitosten opettajat ja ohjaajat voivat valita Osaamismatkasta joustavasti omaan opetukseensa ja alaansa sopivimmat harjoitukset ja tehtävät.
Yhteystiedot: 
Sari Miettinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, etunimi.sukunimi@utu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
9 tykkäystä.

Löydät meidät myös

Go to top