Jalkautuva koulutusneuvonta

Kuvaus: 

Siirtymät sujuviksi (SISU) -hanke pilotoi Oulun keskustassa sijaitsevassa kauppakeskus Valkeassa jalkautuvaa koulutusneuvontaa vuonna 2017. Tavoitteena oli koulutuksellisten siirtymien sujuvoittaminen etenkin hakeutumisvaiheessa.

Neuvonta tapahtui kauppakeskuksen katutasolla, nk. kesäkadun varrella ständipaikalla, josta oli etukäteen sovittu kauppakeskuksen kanssa. Myös ajankohdat oli sovittu siten, että ne sopivat kauppakeskuksen muuhun toimintaan. Neuvontakertoja oli yhteensä 9: kolme yhteishaun aikaan (ennen ja aikana), kolme kesäkuun puolen välin jälkeen ja kolme elo-syyskuussa. Neuvonta ajoitettiin iltapäivään joko klo 12-16 tai 14-18, koska tuolloin ajateltiin olevan enemmän ihmisiä liikenteessä. Pöytä ja tuolit saatiin kauppakeskukselta, muu välineistö (kannettavat tietokoneet, ajankohtaiset esitteet, roll upit, pöytäliinat, karkit ja muu jaettava materiaali) tuotiin joka kerta mukana.

Neuvontaa markkinoitiin etukäteen Facebookissa, Instagramissa ja oppilaitoksen nettisivuilla. Asiakasjoukko oli ikäjakaumaltaan ja tarpeiltaan hyvin laaja. Joukossa oli uudelleen kouluttautumista suunnittelevia, peruskoululaisia, opiskelupaikkaa vailla olevia, työttömiä, opiskelevia, työnantajia sekä huolestuneita vanhempia ja isovanhempia. Ammatillisen koulutustarjonnan lisäksi kysymyksiä tuli mm. aikuisten perusopetuksesta, te-toimiston sijainnista, työpaikoista ja siitä, miten löytyisi sopivia työntekijöitä. Kannettavien avulla etsittiin yhdessä asiakkaiden kanssa tietoa vapaista koulutuspaikoista ja siitä, miten niihin haetaan. Näin hakukanavat tulivat asiakkaille tutuksi. Myös muutamia hakuja tehtiin asiakkaan kanssa yhdessä. Kokeilun edetessä mukaan tulivat myös ammatillinen erityisoppilaitos, muita hankkeita sekä etsivä nuorisotyö. Näin ständipaikan neuvonta kehittyi entistä monipuolisemmaksi.

Kokeilu osoitti, että neuvonnalle on tarvetta, etenkin jalkautuvalle. Tämä kokemus osaltaan edesauttoi myös OSAO Ovi -hakutoimiston perustamista Oulun keskustaan.

Resurssit: 
Vähintään kaksi henkilöä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
OSAOn hakutoimisto avattiin tammikuussa 2018. Toimistossa työskentelee kuusi henkilöä, joista osa voi tarvittaessa ja sovittaessa jalkautua. Sitä on jo tapahtunutkin.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei
up
46 tykkäystä.

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top