Hyvinvointivalmennusprosessi

Kuvaus: 

Hyvä käytäntö on hankkeen kehittämä hyvinvointivalmennus, joka on osin aikaan ja paikkaan sitomaton verkossa maksuttomana ja muokattavana julkaistava Hyvinvoinnin Digivalmentaja verkkoympäristö. Se mahdollistaa 5-6 kuukauden mittaisen itsenäisen tai valmentajan ohjaaman hyvinvointivalmennuksen. Valmennusprosessi on kolmivaiheinen ja sitä on kehitetty 12 erilaisen valmennusryhmän toteutuksen pohjalta. Mukana kehittämässä on ollut 156 opiskelijaa, sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajia, joista 12 on toiminut vertaisohjaajina. Valmennusprosessi on kehitetty moniammatillisena yhteistyönä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Humakin, Keslin, oppilaitosten, opiskelijahuollon ja digiohjaajien kanssa. 

Valmennusprosessi etenee kolmivaiheisesti. 1.Opiskelijan lähtötilanteen henkilökohtainen kartoitus, alkuhaastattelut, hyvinvoinnin parantamisen tavoitteen asettaminen, motivaation vahvistaminen, hyvinvointirannekkeiden käyttöönotto tukemaan oman hyvinvoinnin tavoitteen saavuttamista ja hyvinvointisovellusten käytön ohjaus. 2.Ryhmätapaamiset (esim. yhdessä toteutettu liikuntatapahtuma, terveellisen ruoan valmistaminen, rentoutumisen harjoittelu, VR lasien kokeilu), aktiivinen työskentely verkossa viikoittain, keskustelut valmentajan kanssa, vertaisohjaajien, tsemppareiden tuki; hyvinvointitavoitteen väliarviointi, soveltaminen arkeen, omien toimintamallien muuttaminen. HOT hyväksymis- ja omistautumislähestymistapa on valmennuksen punaisena lankana ja tukee opiskelijan oppimista ja hyvinvoinnin muutosta.    3. Kokemusten tarkastelu, loppuhaastattelut, seurantatapaamiset ja hyvinvointisuunnitelman tekeminen jatkoa varten. 6 kuukauden kuluttua on tehty seurantahaastattelu hyvinvoinnin muutoksen vahvistamiseksi.

Resurssit: 
http://blogit.jamk.fi/eboss/
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Hyvinvointivalmennus olisi opiskelijalle 2 opintopisteen laajuinen opiskelukokonaisuus, jonka opiskelija voi suorittaa täysin itsenäisesti tai ohjatusti. Oppilaitoksissa se toteutuisi joko omana opintojaksona tai sisältyisi muihin opintoihin. Hyvinvointivalmennus onnistuu myös työssäoppimisjaksojen aikana. Hyvinvointivalmennusprosessin ohjaus Hyvinvoinnin Digivalmentaja verkkosivustolla edellyttää nimetyn ammatillisen oppilaitoksen ohjaajan, opettajan, valmentajan. Ko. henkilön työaikaa tarvitaan erityisesti opiskelijan tavoitteen asettamisen tukemiseen ja tavoitteen väliarviointiin ja loppuarviointiin, johon riittäisi opiskelijaa kohden koko valmennuksen (3 - 6 kk) ajalle yhteensä enintään 1 tunti ja valmennuksen ohjaukseen verkossa viikoittain (8 kertaa) opiskelijaa kohden yhteensä puoli tuntia. Ryhmän kanssa kontaktitapaamisiin ja ryhmäohjauksiin ajankäyttöä tarvitaan tapahtumien mukaisesti. Idea: Opiskelijaterveydenhuolto voisi hankkia muutamia hyvinvointirannekkeita lainattavaksi opiskelijoille.
Yhteystiedot: 
merja.kurunsaari @jamk.fi ja maaret.rutanen@jamk.fi
Lisätietoja: 
Hyvinvoinnin Digivalmentaja verkkosivusto avautuu alkusyksystä 2018, joten aiemmin esittämäni sivusto tulisi avautumaan tästä linkistä http://oppimateriaalit.jamk.fi/ebossdigivalmentaja/
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
17 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top