Tukipajat korkeakouluopintoja tavoitteleville romaneille

Kuvaus: 

Tavoitteena on lisätä romanien tietoa korkeakouluopinnoista ja hakukäytännöistä, vahvistaa opiskelutaitojen kehittymistä ja madaltaa opintoihin hakemisen kynnystä.

Tukipajat tarjoavat ohjatun tuen oman opiskelupolun suunnitteluun ja hakuvaiheeseen. Pajoista muodostuu viiden kerran kokonaisuus korkeakouluhaun tueksi. Tukipajat sinänsä eivät ole uusi konsepti, mutta romaniväestön korkeakouluhakukynnyksen madaltamiseen tätä toimintatapaa ei ole ennen käytetty.

Pajat toteutuvat säännöllisesti (esim. kuukauden välein). Yksi kokoontuminen on puoli päivää. Jokaisella pajakerralla on oma aihe, mutta toteutusta muokataan joustavasti. Yksittäisen pajan rakenteeseen kuuluu ennalta suunniteltuja aiheita sekä keskustelua osallistujien ajankohtaisista hakuun liittyvistä teemoista. Työskentelyyn sisältyy pajan aikana tehtäviä harjoituksia ja niiden yhteistä ja yksilöllistä purkua. Säännöllisen tukipajatoiminnan rinnalla tarjotaan myös henkilökohtaista ohjausta ja tukea.

Pajojen aiheina ovat:

Oman opintosuunnitelman aloittaminen / kohti omaan opiskelusuunnitelmaa

  • miten haet korkeakouluopintoihin ja millaisia erilaisia reittejä voit edetä?
  • millaisia taitoja ja välineitä korkeakouluopiskelu vaatii?

Hakuprosessin eri vaiheet ja niiden vaatimukset

  • esim. esivalintakokeeseen valmistautuminen
  • valintahaastatteluihin valmistautuminen

Opiskelumotivaation ylläpitäminen

  • omien vahvuuksien ja kulttuurista nousevien haasteiden tunnistaminen

Opiskelutaitojen kehittäminen: lukeminen

  • apuvälineitä vaativan tekstin lukemiseen
  • lukustrategian kehittäminen

Opiskelutaitojen kehittäminen: kirjoittaminen

  • tekstin ymmärtämisen, jäsentämisen ja tuottamisen apuvälineitä

Jatkosuunnitelmat

  • oman suunnitelman päivittäminen ja jatkoreitit

 

Resurssit: 
- Kaksi opettajaa, jotka tuntevat korkeakoulujen opinto- ja hakukäytännöt - Tilat ja välineet (luokkatila, kannettavat koneet, videotykki, mahdolliset tarjoilut, sähköinen ja paperinen opiskelumateriaali) Jos tukipajan toteuttamiseen ei ole erillistä rahoitusta, voidaan tukipajamallia ja tukipajamateriaalia soveltaa erilaisissa ryhmissä, joissa on erityistä ohjausta korkeakouluhaluun tarvitsevia.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toinen malli avoimen opintoja kokeilevien tukemiseen? Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tukipajojen rinnalle.
Yhteystiedot: 
Elina Johansson – Diakonia-ammattikorkeakoulu, lehtori elina.johansson@diak.fi, 050 490 7727 Hanna Laurila - Diakonia-ammattikorkeakoulu, lehtori hanna.laurila@diak.fi, 040 501 6183 Katri Perho - Diakonia-ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö katri.perho@diak.fi, 050 512 8260
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
18 tykkäystä.

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top