Arjen arkki: Hyvät käytännöt

Sivulla näytetään 50 käytäntöä per sivu. Voit järjestellä niitä nimen tai tykkäysten määrän avulla. Jos haet jotain tiettyä hyvää käytäntöä, käytä vasemmassa laidassa olevaa hakutoimintoa tai hyödynnä avainsanapilveä.

Sivut

NimiLajittele nousevasti Avainsanat Luotu
”Yhden linkin kautta oikealle taholle” – palveluohjausväline webropol, ohjaus, romanit, verkostot, sujuvat siirtymät 25.04.2018
Ystäväpiiri. Ystävätoiminta kehitysvammaisten ryhmäkodissa. kaveritoiminta, keskeyttäminen, läpäisyn tehostaminen, hyvinvointi, vaikuttaminen, vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoisuus, osallisuus 10.11.2015
Yrkesfilmer rätt yrke, genomströmning, opinto-ohjaus, förebyggande arbete, läpäisyn tehostaminen, opinto-ohjaus 07.04.2015
Yritysamis -malli yrittäjyys, osaamisperusteisuus, vaihtoehtoinen oppimisympäristö, opettajuus, sujuvat siirtymät, työelämälähtöisyys, työvaltaisuus 02.12.2016
Yrittäjyysleiri yhteisenä oppimisympäristönä yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, yrittäjyysopetus, pedagogiikka, ammatillisen toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyö, jatko-opinnot, sujuvat siirtymät 19.12.2018
Yrittäjän työkyky - menestyvän yrityksen kivijalka -vinkkikirja yrittäjyys, työkyky, työhyvinvointi, työssä jaksaminen 18.08.2017
Yliopistokursseja toiselle asteelle kurssi, lukio, avoimet opinnot, korkeakouluopinnot, sujuvat siirtymät 23.10.2017
Yksilöllisten opintopolkujen valintojen ohjaus ja toteutus multimodaalisuus, toteutussuunnitelma, yksilöllisyys, joustavat opintopolut, opinto-ohjaus, läpäisyn tehostaminen 25.02.2015
Yhteistyön rakentaminen taide- ja kulttuurialan järjestön ja oppilaitoksen välille työelämävalmiudet, hyvinvointi 19.09.2016
Yhteistyömalli ammattikorkeakouluopiskelijoiden työharjoittelusta ammattiopistossa osallisuus, vaikuttaminen, yhteisöllisyys, hyvinvointi, opiskelijakuntatoiminta, tutortoiminta 25.11.2013
Yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa maahanmuuttajat, koulutustakuu, moniammatillisuus, nivelvaihesiirtymät, erityisen tuen tarve, kotoutuminen, nuoret 12.11.2013
Yhteistyö kehittäminen, avoimet opinnot, sujuvat siirtymät 31.03.2017
Yhteisöllisyyden tukeminen kulttuuritapahtumalla sakustars, yhteisöllisyys 27.11.2013
Yhteisöllinen Hyvinvoiva oppimisympäristö moniammatillisuus, oppimisympäristö, hyvinvointi, opiskeluhuolto, työrukkanen, teemacafe 11.12.2013
Yhteinen haku -toimintamalli maahanmuuttajat, koulutustakuu, moniammatillisuus, nivelvaihesiirtymät, erityisen tuen tarve, kielikoe, valma 12.11.2013
Yhdessä opettaminen ja arviointi läpäisyn tehostaminen, yksilöllisyys, yhdessä opettaminen 18.02.2015
Yhdessä - Ohjaava opettajuus peli ohjaava opettajuus, ohjaava työote, ohjaustaidot, tiimiopettajuus, sujuvat siirtymät 01.02.2019
Yhden aikuisen tuen malli henkilökohtaistaminen, sujuvat siirtymät, ohjaus, yksilöllisyys 23.05.2017
Yeesi-promo promootio, mielen hyvinvointi, vapaaehtoistoiminta 02.06.2016
Yeesi-piste mielen hyvinvointi, mielen hyvinvointi, yhteisöllisyys, viihtyvyys 02.06.2016
Yeesi-opintojakso mielen hyvinvointi, mielen hyvinvointi, oppiminen, kurssi 02.06.2016
Workplace health promotion - How to promote employees' health and well-being at work? TOP 10 recommendations (English, Latvian and Lithuanian) workplace health promotion, terveys, work ability, work, well-being at work 16.01.2015
Work Smart -uraohjausmalli työelämään siirtyminen, työllistyminen, työelämätaidot, tiimioppiminen, uraohjaus, sujuvat siirtymät, osaamisperusteisuus 01.11.2017
WhatsApp-tuutori mobiiliohjaus, työssäoppiminen, ohjaus, ammatillinen kasvu, yhteisöllisyys, parvessa parempi 24.11.2017
WhatsApp -päiväkirja erityisopetus, mobiiliohjaus, työssäoppiminen, ohjaus, oppimispäiväkirja, ammatillinen kasvu, parvessa parempi 24.11.2017
Voimavarojen talo mielen hyvinvointi, hyvinvointi, yhteisöllisyys, yhteistyö 02.04.2014
Voimaantumisen itsearviointi (VrijBaan) voimaantuminen, itsearviointi, minäkuva, yhteisöllisyys, yksilöllisyys, keskeyttäminen 13.11.2013
VirtuaaliVartti opinto-ohjaus, perusopetus, ammatillinen koulutus, nivelvaihesiirtymät, yhteistyö, läpäisyn tehostaminen, valintavaihe, uraohjaus 17.06.2015
Virkeänä ratissa -menu II: Terveellisillä elintavoilla työvireyttä ammattikuljettajalle logistiikka-ala, elintavat, työkyky, terveys, vuorotyö 09.06.2014
Virkeänä ratissa -menu I: Pienillä muutoksilla uudenlainen menu maantiekiitäjille terveys, ravitsemus, ravitsemus, elintavat, logistiikka-ala 09.06.2014
Virkeänä ratissa -käsikirja logistiikka-ala, elintavat, työkyky 09.06.2014
Virkeänä ratissa - kun kiire yllättää elintavat, ravitsemus, ravitsemus, logistiikka-ala, kiire, työkyky, terveys 10.06.2014
Viranomaisvanhempainilta -keskustelutilaisuus maahanmuuttajat, koulutustakuu, moniammatillisuus, nivelvaihesiirtymät, erityisen tuen tarve 12.11.2013
Vipuvoimaa - varhaisen puuttumisen opas toisen asteen toimijoille varhainen puuttuminen 13.11.2013
Videomateriaalia ja vinkkejä oppilaitoksiin ja työpaikoille videot, maahanmuuttajat, työelämä, työkyky, terveys, monikulttuurisuus 07.04.2014
Video tips for young people on promoting work ability videot, work ability, work, nuoret, immigrants, maahanmuuttajat 15.04.2014
Video CV videot, sujuvat siirtymät, osaamisperusteisuus, osaamisperusteisuus 02.09.2016
Vertaistukea ja verkostoitumista uusin keinoin – Vinkkejä videovälitteisen ryhmätoiminnan onnistumiseen -opas yrittäjyys, ryhmänohjaus, verkko-opinnot, videovälitteisyys, yrittäjyys, työhyvinvointi, vertaistuki 05.10.2017
Vertaisoppiminen vertaisoppiminen 12.03.2015
Verkostoyhteistyömalli työllistyminen, yksilöllisyys, moniammatillisuus 26.11.2013
Verkostot tutuksi monikulttuurisuus, maahanmuuttajat, uraohjaus, tiedottaminen, koulutusjärjestelmien tuntemus 25.11.2013
Verkonkäytön edellytykset vankilassa joustavat opintopolut, vaihtoehtoinen oppimisympäristö, näyttötutkinto, opinnollistaminen, vankilaopetus, verkko-opinnot, erityisen tuen tarve 25.11.2013
Verkko-opintokokonaisuudet ammatillisen opiskelijan siirtymävaiheeseen verkko-opinnot, verkko-opinnot, sujuvat siirtymät, sisu-hanke, nivelvaihesiirtymät, nivelvaihesiirtymät 26.10.2017
Verkko-opinnot väyläopintoina sujuvat siirtymät 30.08.2018
Verkko-opinnot väyläopintoina avoin amk, verkko-opinnot, väyläopinnot, averko, sujuvat siirtymät 20.12.2018
Väyläopinnot toisen asteen opiskelijoille nivelvaihesiirtymät, korkeakouluopinnot, jatko-opintojen suunnittelu, sujuvat siirtymät, ohjaus, yksilöllisyys, joustavat opintopolut 13.02.2017
Varusmiesten tavoittaminen nivelvaiheessa varusmiehet, nivelvaihesiirtymät, ohjaus, sujuvat siirtymät 23.10.2017
Vapaaehtoisuus oppilaitoksessa vapaaehtoisuus, vapaaehtoistoiminta, opintojen aikainen tuki, opintojen aikainen tuki, hyvinvointi 10.08.2015
Vankien verkkokurssit joustavat opintopolut, vaihtoehtoinen oppimisympäristö, näyttötutkinto, opinnollistaminen, vankilaopetus, verkko-opinnot, erityisen tuen tarve 25.11.2013
Vanhemmuuden tukeminen romanit, vanhemmuuden tukeminen, moniammatillisuus 13.11.2013

Sivut

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top