Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö on tarkoitettu toisen asteen ammatillista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden työnhakutietojen vahvistamiseksi ja työnhaun käynnistymisen tueksi. Opiskelija voi suorittaa yhteisen, pakollisen Työelämämässä toimiminen -tutkinnon osan Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristössä. Verkko-oppimisympäristössä on myös mahdollisuus hakeutua henkilökohtaistamisen mukaisesti Ohjattu työnhaku-työpajoihin, joilla voi suorittaa osan opinnoista. Työpajat on tarkoitettu opiskelijoille, joiden opinnot verkko-oppimisympäristössä eivät etene tai joiden työnhaku ei käynnisty opintojen loppupuolella. Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristöön on tulossa myös täysin itsenäinesti suoritettava työnhaun kurssi.

Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö on työstetty kolmen ammatillisen oppilaitoksen yhteistyönä. Kehittämistyöhön ovat osallistuneet Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä (entiset Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Jämsän ammattiopisto) sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE. Verkkokurssi soveltuu niin perus-, ammatti- kuin erikoisammattitutkintojen opintoihin. Oppimisympäristö rakentuu moduuleista, jotka mahdollistavat opintojen henkilökohtaistamisen osaamistarpeen mukaisesti.

Oppimisympäristö on peda.net:ssä ja opiskelussa hyödynnetään Oma tila -toimintoa, jolla opiskelija "ostaa" kurssin omaan tilaansa ja työstää sitä siellä. Opiskelija hallinoi itse tätä tilaa ja voi kutsua eri alneiden opettajia sinne tarkastamaan tekemiänsä tehtäviä tai esim. työhakemusta. Omaan tilaansa opiskelija kerryttää osaamistaan kuvaavaa materiaalia, joka syntyy oppimisympäristön tehtävien tuloksena tai hänen itsensä muualta tallentamina. Koska opiskelijalla on itsellään käyttöoikeus ja -tunnukset peda.net -ympäristöön, niin kaikki hänen omaan tilaansa tallennettu materiaali jää opiskelijan käyttöön opiskelun päätyttyä.

Oppimisympäristöä voi hyödyntää myös muissa opinnoissa.

Resurssit: 
Osaajia työelämään -verkko-opintojen ohjaaja, joka voi olla yhteisten tai ammatillisten aineiden opettaja tai opinto-ohjaaja kunkin oppilaitoksen päätöksen mukaisesti. Ohjattu työnhaku-moduulin työpajoihin ohjaaja, joka voi olla samat kuin yllä. Suosittelemme työpajoihin erityisopettajaa vähintään työpariksi.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke pilotoivat valmista verkko-oppimisympäristöä lukuvuoden 2018-2019 aikana. Oppimisympäristöä muokataan tarpeen mukaan pilottien perusteella. Verkko-oppimisympäristöön tulisi vielä lisätä kansainvälisen työnhaun moduuli, jota ei työstetä Sujuvat työnhakumarkkinat-hankkeen työnä.
Yhteystiedot: 
Vuokko Joutsen, Gradia Jyväskylä, etunimi.sukunimi@gradia.fi, 040-3416222 (projektipäällikkö) Minna Takalo-Eskola, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, etunimi.sukunimi@poke.fi , 040-6326327 (verkkokurssityöryhmän vastuuhenkilö)
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
15 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top