Liiketalousväylä

Kuvaus: 

Gradia Jyväskylä ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat lukuvuonna 2017 - 2018 kehittäneet ja pilotoineet opintoväylää, jonka tarkoituksena sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä merkonomiopinnoista tradenomiopintoihin. Pilottiopiskelija tovat alusta asti olleet mukana kehittämistyössä. Lisäksi tiimissä on ollut opettajia ja opinto-ohjaajia molemmista koulutusorganisaatioista. 

Parhaimmillaan väyläopinnot lyhentävät opiskeluaikoja, vähentävät tarpeettomia välivuosia ja motivoivat tavoitteellisesti opiskelevia opiskelijoita saattamaan tutkintonsa valmiiksi. Reformin myötä nuorisoasteen ja aikuisten ammatillinen koulutus yhdistyvät, ja väylä voisi palvella hyvin myös tavoitteellisten aikuisopiskelijoiden tarpeita. 

Keskeistä opiskeluaikojen lyhentämisessä on se, että korkea-asteella ahotoidaan toisella asteella hankittua osaamista joko suoraan, näytön kautta tai täydentämäll osaamista korkeakoulutasoiseksi. Opetussuunnitelmia (merkonomi-tradenomi) verratessa huomattiin, että sisällöissä on paljon samaa, eikä tuttuja asioita kannata korkea-asteella enää opiskella uudelleen.

Väyläopinnot takaavat suoran opiskelupaikan ammattikorkeakoulussa. Tällöin sellaisetkin opiskelijat, jotka eivät ole päässeet muutoin korkea-asteelle opiskelemaan, voisivat tulla ammatillisen toisen asteen väyläopintoihin ja tätä kautta välttää mahdollisesti turhan välivuoden.

Väyläopintojen kehittämisen alkuvaiheessa saimme paljon hyviä näkökulmia muista oppilaitoksista ja hankkeista, kun HAMK-Nuva-yhteistyöstä, Perhon Liiketalousopistosta ja Huippis-hankkeesta. Jokaisella oppilaitoksella on kuitenkin aina hieman omat toimintatapansa, joten on hyvä, että erilaisia väylämalleja on tarjolla useita hyviä käytänteitä jaettaessa.

Resurssit: 
Väyläopintojen käynnistämisessä resurssia vaativat opetussuunnitelmien vertaaminen ja sisällöistä käytävät keskustelut sekä hallinnolliset päätökset mm. opiskeluoikeuksiin liittyen. Itse opinnoissa resursointiin vaikuttaa jonkin verran se, millaisesta opiskelijamäärästä on kyse. Gradia-JAMK-mallissa opiskelijakiintiö on 10, ja näiden opiskelijoiden ohjaukseen on resursoitu yksi koordinoiva opettaja toiselta asteelta ja yksi koordinoiva opettaja korkea-asteelta. Tuntimäärissä tämä tarkoittaisi noin 30 tuntia/lukuvuosi. Opinto-ohjauksen resurssia ei erikseen ole resursoitu, sillä sen on ajateltu sisältyvän opinto-ohjaajan normaaliin työaikaan.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Väyläopintojen kehittämisessä voisi hyödyntää enemmän palvelumuotoilua siinä, miten opiskelija voi koota opinnot yksilöllisesti HOKSinsa mukaisesti ja seurata niiden edistymista verkko-oppimisympäristössä. Juurtumisessa haastetta luovat muuttuvat opetussuunnitelmat. Jyväskylässä vuonna 2016 perustettu EduFutura (www.edufutura.fi) on EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä, ja jatkossa on tarkoitus tiivistää yhteistyötä myös opetussuunnitelmia valmisteltaessa, jotta mm. ristiinopiskelu eri oppilaitosten välillä mahdollistuu.
Yhteystiedot: 
Minna Kuutti, minna.kuutti@gradia.fi, puh. 040 341 5475 Outi Laitinen, outi.laitinen@jamk.fi, puh. 641 6370
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
19 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top