Moniammatillinen ohjausmalli Ekamissa

Kuvaus: 

Moniammatillisen ohjauksen malli kuvaa opiskelijan ohjauksen kokonaisuutta  Ekamissa:  Ekamissa saat ohjausta ennen opintoja, opintojen aikana ja opintojen lopussa. Katso tästä, millä tavoin eri alojen ammattilaisemme voivat olla tukenasi eri vaiheissa opintojasi.Tärkeää on ohjaustoimijoiden yhteistyön sujuminen ja päällekkäisen työn välttäminen, opiskelijan kannalta mahdollisimman hyvin kohdennettu ohjaus. Ekamissa rrityisen tuen koordinointi ja ohjaus tukitoimien käytössä koulutusaloilla on vastuutettu kokeiluna erityisen tuen ohjaaville opettajille. Koulutusalakohtaiset hoksaajaopettajat laativat ja päivittävät henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmat. Opinto-ohjaajan työssä korostuu uraohjaus ja sidosryhmäyhteistyö. Vastuuopettaja vastaa ohjauksesta tutkinnonosassa. Ohjausrooleissa toimivien tehtävät on esitetty kuviossa. Terälehdistä aukeavat sisällöt on tarkoitettu ensisijaisesti ohjaajille, joiden tehtävät ennen opintojen alkua, alkuvaiheessa, opintojen edetessä ja loppuvaiheessa sekä ohjauksen kokonaisuus on kuvassa. Keskiössä on opiskelija. Mallia hyödynnetään opiskelijan perehdytyksessä niin, että opiskelija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä tarpeeseensa parhaiten sopivaan toimijaan. Ulkokehällä on  muita ohjauksen parissa työskenteleviä.  

Resurssit: 
Malli on tehty Carry on -hankkeessa. Hanketyöryhmään ovat kuuluneet opinto-ohjaajien ja erityisen tuen ohjaavien opettajien edustajat, kaksi ammatillista opettajaa, pedagogiikasta vastaava apulaisrehtori ja opettajataustainen projektipäällikkö. Toimijoiden tehtävät on määritelty eri ammattiryhmiä osallistavilla menetelmillä. Opiskelijan ohjeistusta laadittaessa on tehty yhteistyötä Puhti-hankkeen (ESR) ja Killat avoimesti verkossa -hankkeen (OPH:n valtionavustus) kanssa. Tutor-opiskelijat ovat tehneet malliin liitettävät videot. Itse mallin käytännön toteutuksesta vastaavat eri ammattiryhmät osana omaa työtään. Mallinnuksen päivityksestä vastaa jatkossa apulaisrehtori.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Malli on saatavilla Ekamin www-sivuilla. Mallia on jalkautettu Carry on -hankkeen tilaisuuksissa, Ekamin reformityöpajassa, joissa on mukana hoksaajaopettajat, erityisen tuen ohjaavat opettajat, opinto-ohjaajat ja tiimipäälliköt. Syyslukukauden alkaessa mallin käyttöön perehdytetään vastuuopettajat ja se tulee heille laaditun ohjeistuksen liitteeksi. Henkilöstön sitoutuminen yhteisesti hyväksyttyyn toimintamalliin on edellytys ohjauksen toimivuudelle. Mallia hyödynnetään opiskelijoiden perehdytyksessä opintojen alussa. Kuvio täydentyy vielä opiskelijoiden tekemillä ohjevideoilla, jotka tulevat korvaamaan tekstiosiot. Mallia kehitetään eri toimijoiden rooleista saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta. Malliin voidaan myös lisätä puuttuvia tai uusia toimijoita. Työpaikalla tapahtuvan kouluttautumisen rooli tulee lisääntymään ja työpaikkaohjaajien osuus ohjauksessa on merkittävä, mikä olisi hyvä näkyä ohjausmallissa. Vertaisoppimisen ja osallisuuden vuoksi tutor-ohjaus on hyvä tuoda näkyväksi.
Yhteystiedot: 
hilkka.huisko@ekami.fi, p. 0407555056 erja.pohju@ekami.fi, p. 0400726942
Lisätietoja: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
22 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top