Moniammatillinen ohjausmalli Ekamissa

Ensisijaiset välilehdet

Kuvaus: 

Moniammatillisen ohjauksen malli kuvaa opiskelijan ohjauksen kokonaisuutta Ekamissa https://www.thinglink.com/scene/1046021134773911553. Tärkeää on ohjaustoimijoiden yhteistyön kitkaton sujuminen ja päällekkäisen työn välttäminen, opiskelijan kannalta mahdollisimman hyvin kohdennettu ohjaus. Ekamissa jaetaan ohjausvastuuta eri toimijoille. Erityisen tuen koordinointi ja ohjaus tukitoimien käytössä koulutusaloilla on vastuutettu kokeiluna erityisen tuen ohjaaville opettajille (koordinaattori ja 7 opettajaa). Elokuussa 2018 aloittavat koulutusalakohtaiset hoksaajaopettajat, joiden vastuulla on henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmien laadinta ja päivitys. Opinto-ohjaajan työssä korostuu uraohjaus ja sidosryhmäyhteistyö. Ryhmänohjaajan tilalla on vastuuopettaja, joka vastaa ohjauksesta tutkinnonosassa. Jokainen opettaja huolehtii ohjauksesta omalta osaltaan.

Ohjausrooleissa toimivien tehtävät on esitetty thinglink-kukkakuviossa. Terälehdistä aukeavat sisällöt on tarkoitettu ensisijaisesti ohjaajille. Niistä selviävät omat tehtävät ennen opintojen alkua, alkuvaiheessa, opintojen edetessä ja loppuvaiheessa sekä ohjauksen kokonaisuus. Kuvan keskiössä on opiskelija. Uudistuvaa ammatillista opiskelua varten on laadittu opiskelijan ohjeistus. Kukkakuvan ulkokehällä on mainintana muita ohjauksen parissa työskenteleviä kuten opiskeluhuollon henkilöstöä. Ohjaustoimijat hahmottavat omat tehtävänsä ja roolinsa kokonaisuudessa sekä näkevät toisten toimijoiden tehtävät. Mallia hyödynnetään opiskelijan perehdytyksessä niin, että opiskelija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä tarpeeseensa parhaiten sopivaan toimijaan. Opiskelijan ohjeistuksesta selviää kokonaiskuva opintojen kulusta ja opiskelijan vastuusta oman osaamisensa hankkimisessa. Opiskelija voi tarpeen tullen palata nettisivulta löytyvään kuvioon itsenäisesti tai ohjattuna. Myös huoltajat löytävät eri ohjaustoimijoiden ja opiskelijan tehtävät.

 

Resurssit: 
Malli on tehty Carry on -hankkeessa. Hanketyöryhmään ovat kuuluneet opinto-ohjaajien ja erityisen tuen ohjaavien opettajien edustajat, kaksi ammatillista opettajaa, pedagogiikasta vastaava apulaisrehtori ja opettajataustainen projektipäällikkö. Toimijoiden tehtävät on määritelty eri ammattiryhmiä osallistavilla menetelmillä. Opiskelijan ohjeistusta laadittaessa on tehty yhteistyötä Puhti-hankkeen (ESR) ja Killat avoimesti verkossa -hankkeen (OPH:n valtionavustus) kanssa. Tutor-opiskelijat ovat tehneet malliin liitettävät videot. Itse mallin käytännön toteutuksesta vastaavat eri ammattiryhmät osana omaa työtään. Mallinnuksen päivityksestä vastaa jatkossa apulaisrehtori.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Malli on saatavilla Ekamin www-sivuilla. Mallia on jalkautettu Carry on -hankkeen tilaisuuksissa, Ekamin reformityöpajassa, joissa on mukana tulevat hoksaajaopettajat, erityisen tuen ohjaavat opettajat, opinto-ohjaajat ja tiimipäälliköt. Syyslukukauden alkaessa mallin käyttöön perehdytetään vastuuopettajat ja se tulee heille laaditun ohjeistuksen liitteeksi. Henkilöstön sitoutuminen yhteisesti hyväksyttyyn toimintamalliin on edellytys ohjauksen toimivuudelle. Mallia hyödynnetään opiskelijoiden perehdytyksessä opintojen alussa. Kuvio täydentyy vielä opiskelijoiden tekemillä ohjevideoilla, jotka tulevat korvaamaan tekstiosiot. Mallia kehitetään eri toimijoiden rooleista saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta. Malliin voidaan myös lisätä puuttuvia tai uusia toimijoita. Työpaikalla tapahtuvan kouluttautumisen rooli tulee lisääntymään ja työpaikkaohjaajien osuus ohjauksessa on merkittävä, mikä olisi hyvä näkyä ohjausmallissa. Vertaisoppimisen ja osallisuuden vuoksi tutor-ohjaus on hyvä tuoda näkyväksi.
Yhteystiedot: 
hilkka.huisko@ekami.fi, p. 0407555056 erja.pohju@ekami.fi, p. 0400726942
Lisätietoja: 
Thinglink -kuvan keskiössä opiskelijan rooli avautuu klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta ja avaamalla selaimen uudessa välilehdessä. Thinglink-kuvion lisäksi mallia täydentää liitteenä oleva taulukkoversio ohjaustoimijoiden tehtävistä.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
2 tykkäystä.
Go to top