Osaamispasseilla kohti yksilöllisyyttä ja uutta opettajuutta

Kuvaus: 

Yksilöllisyyttä opintopoluille -hankkeessa laadittiin osaamispasseja vastaamaan reformin tuomiin haasteisiin (mm. nopeampi valmistuminen, uudet tavat toteuttaa opetusta, yksilöllisyys ja joustavuus). Osaamispassit mahdollistavat uudenlaisen pedagogiikan ja toteuttamistavan ammatillisessa koulutuksessa. Osaamispasseja voidaan käyttää:

- Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

- Yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen suunnitteluun ja toteuttamiseen

- Oppimisympäristöjen monipuolistamiseen

- Opiskelijan vastuun ja itseohjautuvuuden lisäämiseen

- Opintojen etenemisen seuraamiseen

- Uudenlaisiin opetuksen toteuttamistapoihin

Osaamispassit sopivat erittäin hyvin kaikille opiskelijoille, mutta erityisesti yksilöllisellä opintopolulla ja/tai työvaltaisesti opiskeleville. Myös oppilaitoksessa osaamispassi toimii mainiosti varsinkin yhdistettynä tiimioppimiseen. Työpaikoilla osaamispassit avaavat tutkinnon osat työpaikkaohjaajille uudella tavalla. Osaamispasseissa myös opettajan näkemys tutkinnon osasta tarkentuu, sillä tutkinnon osat avataan työtehtäviksi. Osaamispassissa osaaminen dokumentoidaan (kuva, video, teksti) joko itse osaamispassiin tai johonkin muuhun järjestelmään. Osaamispasseja on toteutettu sähköisenä (maksullinen alusta ja myös O365-ohjelmia hyödyntäen) sekä paperisena, johon tulee yhdistää joku erillinen dokumentaatiomahdollisuus. Osaamispasseja on laadittu tutkinnon osittain ja myös teema-alueittain, jolloin opiskelija dokumentoi osaamisensa teeman mukaan. Järjestelmä siirtää dokumentoinnit tutkinnon osittain (erillinen alusta).

Opiskelijalle, joka on paljon työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (myös oppisopimus) voi olla haastavaa rajata oppiminen vain tiettyyn tutkinnon osaan. Osaamispassiin opiskelija dokumentoi oppimansa asiat, joista oppimisen edetessä muodostuvat tutkinnon osat. Osaamispassien avulla voidaan opiskelijoiden valmistumista nopeuttaa.

Resurssit: 
Osaamispassin laatiminen vaatii resursseja seuraavasti: -tutkinnon perusteiden avaamiseen (yhteistyö opettajien kesken) joko tutkinnon osittain ja/tai teema-alueittain -mahdollisen alustan/ohjelman hankkimiseen, jolloin passi toimii tehokkaasti ja siitä saadaan eniten hyötyä. Voi käyttää myös esim. O365, mutta toiminnat rajoitetummat ja rinnalla oltava muita järjestelmiä -järjestelmien ylläpitämiseen ja osaamispassien päivittämiseen
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Osaamispassien juurtuminen edellyttää uudenlaisen pedagogiikan ja opetustapojen käyttöönottoa. Osaamispasseja voidaan parhaiten hyödyntää silloin, jos kaikki opettajat ovat sitoutuneita passien käyttämiseen. Osaamispassit ovat myös osa laadunhallintaa, sillä tutkinnon osat on avattu kaikille samalla tavoin. Tämä edellyttää vielä passien kehittämistä helppokäyttöisempään muotoon ja kaikkien saatavilla olevaksi. Uudenlaiseen pedagogiikkaan ja yksilöllisiin opintoihin sopivia osaamispassijärjestelmiä/ alustoja ei ole vielä juurikaan tarjolla. Toimittajien kanssa yhteistyössä olisi hyvä päästä kehittämään/jatkojalostamaan alustoja. Tämä mahdollistuisi lisärahoituksella (esim. hankerahoitus).
Yhteystiedot: 
Mari Järvenpää mari.jarvenpaa@sasky.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
34 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top