Opintopolkujen visualisoinnin toimintamalli

Kuvaus: 

Yksilöllisyyttä opintopoluille -hankkeessa on esitelty opintopolkuja videoiden, kuvien, pelillisten menetelmien ja graafisten esitysten avulla. Useiden kuvausten ja esittelyiden perusteella on laadittu opintopolkujen visualisoinnin toimintamalli. Malli tukee niitä oppilaitoksia ja henkilöitä, joille visualisointien tekeminen ei ole tuttua tai jotka haluavat lisävinkkejä visualisointien tekemiseen. Toimintamallissa kuvataan mm.

- Mitä hyötyä visualisoinneista on ja kenelle?

- Mitä pitää olla suunniteltuna ennen visualisointien tekemistä?

- Mitä vaiheita opintopolkujen visualisoinnin toimintamallissa on?

- Mitä eri vaiheissa pitää ottaa huomioon ja mitä kannattaa tehdä?

Itse visualisoinnit tukevat erilaisten opintopolkumahdollisuuksien hahmottamisessa ja niitä voivat hyödyntää mm. opinto-ohjaajat peruskouluissa ja ammattiopistoissa, markkinointi, opettajat ja opiskelijat. Visualisointien tekeminen lisää niin opettajien kuin opiskelijoidenkin ymmärrystä alasta sekä kehittää viestinnällisiä ja tietoteknisiä taitoja.

Resurssit: 
Visualisoinnin toimintamallin käyttöönottaminen vaatii resurssia sen mukaan, mikä on toteuttajien oma osaaminen, miten laajasti visualisointia tehdään ja mitä välineitä visualisointien tekemisessä käytetään. Resurssia tarvitaan seuraaviin tehtäviin: - järjestelmiin tutustuminen - suunnittelu ja käsikirjoitus - kuvaaminen - editointi - julkaisu
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Visualisoinnin toimintamallin juurruttamiseksi on hyvä miettiä, voisiko visualisointeja tehdä opintoihin linkitettynä. Koko visualisoinnin prosessi on hyvä käydä läpi ennen työhön ryhtymistä. Näin varmistetaan, että visualisoinneille on järkevä paikka ja että niitä aidosti hyödynnetään.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
16 tykkäystä.

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top