Monikanavainen työpaikkatiedotus

Kuvaus: 

Tavoitteena on edistää ammattiin valmistuvien opiskelijoiden työnhakua ja työllistymistä. Monikanavaista työpaikkatiedotusta toteutetaan samansisältöisenä kolmessa oppilaitoksessa: Gradia Jyväskylä, Gradia Jämsä ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.

Monikanavaisessa työpaikkatiedotuksessa käytetään pääosin kolmea oppilaitosten ylläpitämää eri kanavaa: Osaajia työelämään-etsitään osaajaa! -Facebookin julkista ryhmää, Duuni Gradia&Poke sähköistä työnhakupalvelua (Tiitus Students-sovellus) sekä Wilma-järjestelmää (vain Gradiassa). Lisäksi käytetään rajoitetusti WhatsApp -ryhmiä sekä Sujuvat työnhakumarkkinat-hankkeen sometyönhakutapahtumissa Facebook-liveä tai Snapchatissa DuuniDonna-hahmoa.

Monikanavaisen työpaikkatiedotuksen taustalla on pyrkimys lisätä opiskeljoiden tasa-arvoisuutta ja työpaikkatiedotuksen saavutettavuutta. Perinteisesti opettajalla on kontaktit alansa työnantajiin ja mahdollinen työpaikkatieto leviää opettajan kautta yhdelle tai useammalle opiskelijalle. Tieto ei tavoita kaikkia koulutusalan/ oppilaitoksen opiskelijoita. Oppilaitoksen tuottaman työpaikkatietojen tarjonta on ollut valikoivaa ja suppeaa.

Monikanavaisella työpaikkatiedotuksella saavutetaan eri kanavia käyttäviä työnantajia ja opiskelijoita. Julkaistavat työpaikat ovat Keski-Suomessa ja toisen asteen ammatteihin soveltuvia. Työnantajat voivat julkaista työpaikkatietoja julkisesti tai suljetummassa ympäristössä. Projektityöntekijät etsivät ja jakavat Osaajia työelämään-ryhmään muualla Facebookissa julkaistuja työpaikkatietoja. Käytössä on myös opettajien kautta kulkevat työpaikkatiedot rajoitetuille opiskelijaryhmille.

Tulevaisuudessa Gradian ja Poken opiskelijat ohjataan oppilaitosten tarjoamiin työnhakukanaviin Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristössä, jossa opiskelijat suorittavat  yhteisiin aineisiin kuuluvan pakollisen Työelämässä toimiminen -tutkinnon osan. Opiskelijat ohjataan käyttämään somea monipuolisesti työnhaun tukena.

Resurssit: 
Työpaikkatietojen julkaisemiseen perehtynyt oppilaitoksen työntekijä. Työelämäyhteistyötä tekevä henkilö, joka tiedottaa työnantajille oppilaitoksen tarjoamista työpaikkatiedotuksen kanavista. Työelämätaitojen opettaja tai opinto-ohjaaja tai muu vastaava henkilö, joka tiedottaa ja ohjaa opiskelijoita oppilaitoksen tarjoamiin työnhakupalveluihin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Oppilaitosten Työelämä- ja yrityspalvelu -yksiköt ovat kehittämistyössä mukana ja työpaikkatiedotukseen liittyviä asioita tiedotetaan sen ja Sujuvat työnhakumarkkinat-hankkeen kesken. Todennäköisesti nämä yksiköt myös ottavat oppilaitosten tarjoamat työnhakupalvelut ylläpidettäväkseen hankkeen jälkeen. Opiskelijoiden ohjaus oppilaitosten työnhakupalvelujen käyttäjiksi toteutetaan keskitetysti Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristössä osana opintoja.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
32 tykkäystä.

Kommentit

x

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top