ERNOD - välineitä erityisnuorten mediavaikuttamiseen

Kuvaus: 

XAMKin koordinoimassa ERNOD-hankkeessa on edistetty nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta mediaa ja digitaalisuutta hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä olivat 15-29-vuotiaat erilaiset kieli- ja kulttuurivähemmistöt, näkö- ja kuulovammaiset, kehitysvammaiset sekä muut erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja heidän kanssa työskentelevät eri alojen ammattilaiset.

Hankkeen keskeisin tavoite oli mediavaikuttamistyöpajojen järjestäminen nuorten arjen toimintaympäristöissä. Mediavaikuttamistyöpajoissa työskentelyn tavoitteena oli erilaisten mediataitojen oppiminen, mutta yhtälailla myös median hyödyntäminen ilmaisun, vaikuttamisen ja kuulluksi tulemisen välineenä.  Mediavaikuttamistyöpajoja järjestettiin monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden, kuten nuoriso-, kirjasto- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa.

Hankkeessa kehitettiin uusia digitaalisuutta hyödyntäviä ja soveltavia mediavaikuttamisen ja –kasvatuksen menetelmiä sekä monialaisen yhteistyön muotoja. Hankkeessa kehitettyjä mediavaikuttamisen menetelmiä ja aihetta taustoittavia artikkeleita on koottu päätösjulkaisuun "AIKA DIGITTÄÄ - Menetelmiä ja näkökulmia erityisryhmien nuorten mediavaikuttamiseen".

Resurssit: 
Julkaisussa on runsaasti erilaisia ketterästi käyttöön otettavia menetelmiä. Työaikaresurssi riippuu opettajan digitaidoista. Opiskelijoiden työhön riittää pääsääntöisesti älykännykkä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Vaikka kohteena ovat olleet erityisnuoret, tämä toimii hienosti myös muille 2. asteen opiskelijoille digitaalisen osaamisen ja itseilmaisun kehittämisen työkalu- ja ideointipakettina.
Yhteystiedot: 
Silja Suntola, silja.suntola@xamk.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
12 tykkäystä.

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top