ERNOD - virtuaalinen läksytuki

Kuvaus: 

ERNOD - erityisnuoret ja digiajan osallisuus -hankkeessa kokeiltiin suomalaisessa toimintaympräistössä Tanskassa jo vuosikymmenien ajan kehitettyä läksytukea, joka on Tanskassa kasvanut valtakunnalliseksi malliksi. 

Keskeistä mallissa on sen pohjautuminen vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoiset korkeakouluopiskelijat antavat virtuaalista läksytukea sitä varten kehitetyn sovelluksen kautta osana opintojaan. ERNOD keräsi kokemuksia läksytuen antamisesta toisen asteen opiskelijoille. Vapaaehtoiset kokoontuvat antamaan läksytukea samaan paikkaan muodostaen yhteisön. Osa piloteista keskittyi etenkin maahanmuuttajanuorille annettavaan läksytukeen. Sekä  vapaaehtoista tukea antavat että sitä saavat kokivat vahvaa vertaisoppimista. Virtuaalisen läksytuen vapaaehtoinen ei ole opettaja, vaan yhdessä pohtija ja rinnallakulkija, joka pyrkii toiminnallaan edistämään nuoren omaa toimijuutta.

 

Resurssit: 
Yhteistyönrakentaminen eri oppilaitosten välille vaatii työaikaa. Toiminta uppoutuu hyvin myös uuden kirjastolain tavoitteisiin ja siten alueellinen kirjasto voi olla erinomainen kumppani. Itse toiminta perustuu opetukseen integroituun opiskelijoiden vapaaehtoistyöhön.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pilotti on tehty kielenopiskelijoiden kesken, monien muidenkin aineiden opettamisessa olisi hyödyksi kokeilla. Muiden opettaminen on myös korkeakoulun opiskelijalle erinomainen tapa oppia niin sisältöä kuin asiantuntijuusalueensa osallsistujalähtöisen dialogin rakentamistakin.
Yhteystiedot: 
Silja Suntola, silja.suntola@xamk.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
12 tykkäystä.

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top