Liaani - värikäs maailma työpaja

Kuvaus: 

Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoimassa Liaani-hankeessa on kehitetty väineitä, jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijottumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota sekä elämnähallintaa ja terveyttä. 

Värikäs maailma -työpaja on tytöille suunnattu työpaja, jonka päämääränä on innostaa ja nostaa esiin ylpeyden tunnetta, voimaantumista ja positiivista energiaa. Työpajassa valmistetaan liisterissä marmoroituja kortteja, joiden valmistamiseen on annettu selkäet ohjeet. Pajaa pilotoineet Mira-Liina Skyttälä ja Maija Luoma tähtäsivät työpajallaan nuorten tukemiseen ja etenkin siihen, että syntyisi uusi toimintatapa yksinäisyyden kanssa kamppailevien nuroten tueksi.

Työpaja on osa Liaani-hanketta. Liaanissa on kehitetty välineitä ja menetelmiä jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, opiskelumotivaatiota sekä elämänhallintaa ja terveyttä. 

Resurssit: 
Pajaan tarvitaan hieman tarvikkeita ja ohjausta
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pilotoitu nuorten naisten kanssa, myös muut ryhmät voisivat olla sopivia kohteita.
Yhteystiedot: 
Mai Salmenkangas, mai.salmenkangas@metropolia.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
25 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top