Liaani - vahvuuksilla voittoon -rastit jatko-opintojen pohdinnan apuna

Kuvaus: 

Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoimassa Liaani-hankeessa on kehitetty väineitä, jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijottumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota sekä elämänhallintaa ja terveyttä. 

Vahvuuksilla voittoon on kahdeksaan yhteistoiminnalliseen rasteiin pohjautuva kilpailu. Rastit on rakennettu  nuorten toiveiden perusteella, mutta myös niin, että ne olisivat mahdollisimman monipuoliset ja toimivat. Jokaisella rastilla seurasimme sitä, miten oppilaat ottivat toisensa huomioon, miten he toimivat ryhmässä sekä millä asenteella he suhtautuivat rasteihin. Tärkeintä rasteilla ei ollut lopputulos, vaan se, kuinka hyvin nuoret yrittivät ryhmänä suoriutua.

Rastitehtävinä on mm. sarjakuvan rakentaminen, fresbee-golf, valokuvaus, selvitysymistilanteen ratkaisu, tiednohankita ja muotoilu.

Vahvuuksilla voittoon -toimintatapa on osa Liaani-hanketta, jonka tavoitteena kokonaisuudessaan on kehittää välineitä jotka tukevat nuorten osallisuutta ja osaamisen tunnistamista ja näiden myötä työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista. Kehittämistyö on kohdennettu toisen asteen nivelvaiheissa olevien ammatillisten opiskelijoiden harrastus- ja oppimisympäristöihin. Hankkeessa huomiota on kiinnitetty haasteisiin, jotka kohdistuvat nuorten sukupuoleen, kulttuuritaustaan ja erilaisiin oppimisvalmiuksiin. Tavoitteena hankkeessa on toimivien palveluiden tunnistaminen, kehittäminen, arviointi sekä niiden siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla.

Resurssit: 
Rastien valmisteluun hieman aikaa
Juurtuminen/kehittämisideat: 
rastit tuo mukavaa leikillisyyttä ja niiden suorittaminen yhdistettynä kilpailuun rakentavat tehokkasti tiimeille yhteishenkeä. Näiden tavoittelua voi toteuttaa hyvin moneen eri tarkoitukseen.
Yhteystiedot: 
Mai Salmenkangas, mai.salmenkangas@metropolia.fi
Liitteet: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
14 tykkäystä.

Ajankohtaista

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top