Oppikamu -toimintamalli vertaisuuden ja verkkoyhteisöllisyyden rakentamiseksi etälukiossa

Kuvaus: 
Oppikamu -toimintamallimme jakaantuu kahteen vaiheeseen: OLKA ja MAJA. Ensimmäisessä keskitytään opiskelijoiden voimaannuttamiseen, osallistumiseen ja aktivointiin. Toisessa vaiheessa painotetaan ja vahvistetaan yhteisöllisen toiminnan jatkuvuutta ja ylläpitoa.
 
Hankkeen tavoitteena oli nettilukiolaisten vertaisuuden ja verkkoyhteisöllisyyden rakentaminen. Hankkeessa alettiin myös alusta alkaen rakentaa puitteita yhteisopiskelulle sekä eri vaiheissa olevien opiskelijoiden tutustuttamista toisiinsa.
 
Toimintamalli on kehitetty ensisijaisesti (etä)lukioille, mutta on pyritty rakentamaan sopivaksi kaikenlaisille etä- ja lähioppilaitoksille.
 
Vaihe 1: OLKA
  • Ole opiskelijoiden omien aktiviteettien mahdollistaja
  • Luo opiskelijoille oma virtuaalitila
  • Kannusta ja voimaannuta - 
  • Avusta tarvittaessa opiskelijoiden oman itseorganisoitumisen rakentamisessa
Vaihe 2: MAJA
  • Muista opiskelijat opintojen kaikissa vaiheissa
  • Aktivoi opintojen eri vaiheissa olevia opiskelijoita yhteistyöhön
  • Jos mahdollista, tutustuta opiskelijoita toisiinsa reaalimaailmassa
  • Anna opiskelijoille vastuuta ja muista palkita
Liitteenä oleva loppuraportti esittelee sekä toimintamallin että kahdeksan (8) ohjauspilottia vertaisuuden ja verkkoyhteisöllisyyden kehittämiseksi oppilaitoksissa. Ohjauspilotit ovat kuvattu käytännönläheisesti sisältäen myös suunnitteluohjeita sekä hyötyjä opiskelijan kannalta. 

 

Resurssit: 
Oppilaitoksen ja vertaisuutta korostavan yhteisön vakiinnuttamisessa kuluu helposti 1-2 vuotta työntekijämäärästä riippuen, mutta alkuun pääsee yhdellä puolipäiväisellä työntekijällä. Oppilaitoksen koosta riippuen vakiintuneen toiminnan ylläpitoon tarvitaan 1-2 puolipäiväistä ammattilaista varsinaisen ohjaus- ja opetustoimen ohella. Etäyhteisöllisyys ja-opetus ylipäänsä edellyttää hyvät tietotekniset perustaidot muun muassa internet-pohjaisten yhteistyökalujen ja sosiaalisen median käytössä. Lähtökohtaisesti opetusalan ammattilaisten taidot ovat riittäviä menestykselliseen verkkovertaisuuden ja -yhteisöllisyyden kehittämiseen. Raportissa esitetään kukin ohjaustoimi-pilotti sovellettavuuden sekä hyötyjen näkökulmasta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamallin soveltamisen myötä vertaisuudelle ja yhteisöllisyydelle on rakennettu eräänlainen tavoitetila, jonka edistäminen ja ylläpitäminen on jo nivoutunut Opiston arkeen. Tsemppiryhmät ja teemaryhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa Opiston toiminnassa. Kehitämme omaa Muikku -oppimisympäristöämme vastaisuudessa enemmän vertaisuutta ja yhteisopiskelua tukevaan suuntaan, Toimintamalli pilotteineen on suunnattu ensisijaisesti verkko-opiskeluun (etä)lukioissa, mutta on pyritty laatimaan sovellettavaksi kaikenlaisissa oppilaitoksissa.
Yhteystiedot: 
Annukka Manninen Otavan Opisto Sähköposti: annukka.manninen (a) otavanopisto.fi Arjenarkki.fi:n tietojen ylläpito ja päivittäminen: Kari A. Hintikka Otavan Opisto kari.hintikka (a) otavanopisto.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
16 tykkäystä.
Go to top