Verkko-opinnot väyläopintoina

Kuvaus: 

Verkko-opinnot väyläopintoina. Väyläopinnot = toisen asteen opiskelijoille tarjottavia avoin amk-opintoja. Väyläopintoina tarjotaan avoimen amk:n verkko-opintoja, jotka soveltuvat sekä perus- että ammattiopinnoiksi toisella asteella/amk:ssa. Opintojaksoilla on mukana myös amk-opiskelijoita. Verkko-opinnot mahdollistavat tutustumisen amk-opintoihin mistä päin Suomea/maailmaa tahansa.

Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa

- Etäisyyksien voittaminen. Verkko-opinnot parantavat kampuksista etäällä asuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua väyläopintoihin. 

- Kiinnostuksen herättäminen amk-opintoihin. Verkko-opinnoilla tarjotaan mahdollisuutta osallistua opiskelijaa kiinnostavalle opintojaksolle ja tutustua siten amk-opiskeluun.

Ratkaisu

-  Toisen asteen oppilaitokset sijaitsevat eri paikkakunnilla ja usein pitkienkin matkojen päässä ammattikorkeakoulujen kampuksista. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoja asuinpaikasta riippumatta. Tieto tästä mahdollisuudesta pitäisi olla opiskelijoiden saavutettavissa helposti.

- Kiinnostus amk-opintoihin saadaan heräämään tarjoamalla verkossa suoritettavia yleisiä aineita sekä ammattiaineiden perusteita. Opiskelija voi valita esim. yhden opintojakson ja saada siitä onnistumisen kokemuksia. Nämä lisäävät kiinnostusta väyläopintoihin. Kehitetään verkko-opintotarjontaa, suositeltuja opintopolkuja ja verkossa opiskelun ohjausta.

Tulokset: kokeilut ja arvioinnit

Averkon verkko-opintotarjonta on maksuttomasti toisen asteen opiskelijoiden käytössä. Väyläopiskelijat suorittavat opintoja suunnilleen samalla suoritusprosentilla kuin ammattikorkeakouluopiskelijat.

Resurssit: 
henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pysyvyys ja siirrettävyys Averkon toiminta on vakiintunut ja sen on mahdollista toimia väyläopintojen tarjoajana myös jatkossa. Verkko-opinnot sopivat väyläopintoina erityisesti pitkien etäisyyksien päästä opiskeleville. Malli on yleistettävissä. Onnistumiseen vaikuttaa opinnoista tiedottaminen, opiskelijan ohjaus, opintotarjonnan laajuus ja kiinnostavuus sekä verkko-opintojen ohjaus.
Yhteystiedot: 
Tuula Hohenthal tki-asiantuntija tuulia.hohenthal@centria.fi Centria-ammattikorkeakoulu
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
15 tykkäystä.
Avainsanat: 

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top