Ote Elämään- Kokemusasiantuntijakoulutus romaniaikuisille

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Kohderyhmänä nuoret romaniaikuiset ja aikuiset. Tavoitteena osallistujien voimaantuminen ja osallisuuden vahvistuminen sekä motivaatio osallisuuteen; opiskelun kynnyksen madaltuminen ja motivoituminen sekä urapolku-ajattelun laajentuminen. Koulutusprosessissa osallistuja reflektoi omaa elämäänsä, ympäristöään, koulutusta ja työtä sekä näiden kaikkien yhteisvaikutusta yhteiskunnan jäsenenä olemisessa. Osallistuja työstää aktiivisesti koulutuksen sisältöjä ja jalkauttaa sitä arkeen koko koulutuksen ajan ja sen jälkeen. Koulutuksen suunnittelu alkaa yhteistyön rakentamisella. Hyviä ohjaaja-/ koulutuskumppaneita ovat pitkänlinjan romanitoimijat, joilla vahva luottamus (paikallisen) romaniyhteisön keskuudessa ja ote kenttään, sekä oppilaitoksesta tai muuta vastaavaa koulutusta tarjoavien toimijoiden ammattilaiset. Osallisuutta vahvistetaan avoimilla suunnittelu-/ keskustelufoorumeilla, joihin luotettu romanitoimija saa koottua romanikentältä kiinnostuneita toimijoita. Kouluttajatiimi päättää aikatauluista ja aloittaa aktiivisen markkinoinnin. Markkinoinnissa tärkeää on ilmoittaa selkeästi aikataulut ja hakuprosessi. Valintaprosessi tehdään yhteneväisellä hakukriteereillä ja kysymyspatteristolla. Hakukriteerejä mm. motivaatio, elämäntilanne ja ryhmässä toiminen. Kouluttajat pitävät valintakokouksen, jonka jälkeen ilmoitetaan valintapäätökset hakijoille. Kouluttajat tapaavat toisiaan suunnittelun ja palautteen merkeissä etukäteen aikataulutetulla sapluunalla koko koulutuksen ajan. Kouluttajat suunnittelevat, työstävät ja arvioivat prosessia koulutusviikonloppujen välissä säännöllisesti ja kouluttajien oman lukujärjestyksen mukaisesti. Koulutus pitää sisällään erilaisia toiminnallisia yksilö- ja ryhmätyömenetelmiä. Koulutuksessa lähestymistapoina ovat sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys sekä Freireläinen kasvatusnäkemys. Lopputyönään osallistujat esittelevät oman kokemusasiantuntijatarinansa pienryhmissä. Koulutus päättyy todistusten jakoon.

Resurssit: 
Markkinointivälineinä käytetään mm. Facebookia, Romanifoorumin nettisivuja ja kouluttajien alustavaa henkilökohtaista koulutuksen markkinointia (SRF Teemapäivät mm.) *Ohjaajat, joista toisen olisi hyvä kuulua kohderyhmään *10-20 motivoitunutta romaniaikuista *2-5 motivoitunutta ja osaavaa kouluttajaa / ohjaajaa (1 ohjaaja/ 4-5 osallistujaa) *10 x 2 päivän sisällöt *Sisältöihin sopivia toiminnallisia menetelmiä, erilaisia työskentelymateriaaleja *Ohjaajien / kouluttajien oma säännöllinen tapaaminen *Verkko-oppimisympäristö tai muu vastaava paikka johon saa materiaaleja ja voi tarvittaessa keskustella *Kahvitus ja ruokailumahdollisuus *Resursseja koostetusti: Kouluttajien palkka, tilat (yhteinen luokkatila ja ryhmätiloja), catering, materiaalit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Vertaismentorointikoulutus valmistuneille (4x 2 pv.), jatkaa ja vahvistaa alkanutta prosessia yksilön ja ryhmän osalta sekä antaa paremmat valmiudet yhteisön keskuudessa mentorointiin ja osallisuutta vahvistavan kokemuksen ja tiedon jalkauttamiseen. Koulutusta viedään tällä hetkellä eteenpäin myös Jyväskylään.
Yhteystiedot: 
Allan Lindberg - Nevo tiija- hanke; allan.lindberg@romanifoorumi.fi 044-2933947 Kyösti Florin – Nevo tiija- hanke; kyosti.florin@romanifoorumi.fi; 040-8249370 Kathy Metsälä – Tsetanes naal – hanke; kathy.metsala@seurakuntaopisto.fi; 044-7124986 Glenn Blomerus – Tsetanes naal- hanke, glenn.blomerus@seurakuntaopisto.fi; 040-1838164
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
21 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top