Oma polku -väittämäkortit

Kuvaus: 

Oma polku -väittämäkortit on suunnattu työkaluksi erityisesti peruskoulujen opinto-ohjaajille, mutta niitä voivat hyödyntää kaikki, jotka haluavat herättää keskustelua ja ajattelua ammateista, oppimistavoista ja työelämätaidoista. Väittämäkortit voivat auttaa ymmärtämään erilaisia näkemyksiä sekä selkeyttää omia näkemyksiä eri teemoihin. Kortteja voi hyödyntää esimerkiksi

  • oppitunneilla/ koulutuksissa
  • vanhempainilloissa
  • esittelyiden alussa
  • ryhmätöissä
  • henkilökohtaisissa keskusteluissa

Väittämäkortit toimivat esimerkiksi niin, että joku, esimerkiksi opinto-ohjaaja esittää väittämän oppilaille. Oppilaat voivat ilmaista oman kantansa asiaan näyttämällä peukkua ylös tai alas ja/tai käymällä keskustelua pienryhmissä. Tilaisuuden vetäjä voi valita väittämäkorteista tilaisuuteen sopivat väittämät. 

Väittämäkortit jakautuvat seuraaviin teemoihin: oppiminen, ammatit, työelämä ja tulevaisuus. 

Oppiminen-teema: oppimistapoihin, tukeen ja motivaatioon liittyviä väittämiä
Ammatit-teema: ammattialoihin, alojen sisältöihin ja työmuotoihin liittyviä väittämiä
Työelämä-teema: työn sisältöihin, työympäristöön ja työn vastineisiin liittyviä väittämiä
Tulevaisuus-teema: omaan tulevaisuuteen ja uravalintoihin liittyviä väittämiä

Väittämissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Väittämäkortteja on painatettu jakoon rajoitettu määrä, mutta kortit on mahdollista myös ladata itselle Arjen arkki -sivun kautta ja muokata itselle sopivaksi. Teetetyssä korttipakassa on lisäksi jokaisen teeman alle luotu tyhjiä kortteja, johon voi kirjoittaa oman väittämän.

Väittämäkortit on laadittu yhteistyössä opinto-ohjaajien, pedagogisen johtajan ja Nasta-hankkeen toimijoiden kanssa. Väittämiä suunnitellessa on huomioitu mm. Nuorisobarometrien tuloksia.

Resurssit: 
Väittämäkortteja voi hyödyntää omien resurssien mukaan. Esimerkiksi tunneilla voi käsitellä vain muutaman väittämän alkulämmitykseksi tai koko ajan voi käyttää väittämien läpikäymiseen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Väittämäkorttien jakaminen oikeille kohderyhmille (mm. opinto-ohjaajat) ja materiaalin helppo löydettävyys mm. hankkeen verkkosivuilla. Korteista tiedottaminen on olennaista.
Yhteystiedot: 
Pauliina Papunen projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo p. 040 6375220 pauliina.papunen@edusampo.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
26 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top