Konnat kouluun

Kuvaus: 
Konnat kouluun on ohjausprosessi, johon ohjautuu vankilan sisältä romanitaustaisia nuoria, jotka ovat vapautumassa tai siirtymässä avolaitokseen/koevapauteen noin puolen vuoden sisällä sekä ovat kiinnostuneita edistämään koulutus- ja työllisyysasioita. Asiakasprosessi: 1. Työskentely alkaa asiakkaan kokonaisvaltaisella elämäntilanteen kartoituksella. Työskentelylle asetetaan yhdessä realistiset tavoitteet riippuen asiakkaan omasta motivaatiosta sekä osaamisesta. Asiakkuuden alkaessa suljetussa vankilassa lähdetään pohtimaan asiakkaan kanssa meneillään olevan tuomion kestoa ja suuntaa (esim. vapautumisajankohta, mahdollisuus avolaitokseen tai koevapauteen tai pääsy kuntouttaviin toimintoihin vankilan sisällä) sekä asiakkaan sen hetkistä vointia ja halukkuutta työskentelyyn. Lisäksi rakennetaan verkostoa siviiliin tämän omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Asiakasta tavataan vankilassa hänen tarpeidensa ja prosessinsa vaiheiden mukaisesti 1-4krt/kk. Yhteistyö vankilan henkilökunnan kanssa tärkeää. 2. Asiakkaan siirtyessä avolaitokseen työskentely jatkuu asiakkaan toiveiden mukaisesti. Avolaitoksesta on mahdollista käydä koulussa, töissä tai kuntoutuksessa siviilissä. Asiakasta voidaan tukea koulunkäyntiin, työelämään tai muihin siviilielämän asioihin liittyen puhelimitse tai tapaamalla asiakasta. 3. Vapautumishetkelle pyritään yhteistyössä asiakkaan kanssa rakentamaan mahdollisimman tukevat rakenteet (päiväohjelma, tukitapaamiset). Vapautuvaa asiakasta pyritään tapaamaan mahdollisimman pian vapautumishetken jälkeen tai häntä tarjoudutaan tulemaan vastaan vankilan porteille. Kaikissa asiakkuuden vaiheissa asiakkaiden kanssa yhdessä selvitellään heidän elämäntilanteeseensa sopivia toimintoja, palveluja ja tukimuotoja. Varsinkin "kadulla" kohdattavien asiakkaiden elämäntilanteet ovat usein vaikeita ja monimutkaisia. Halukkaiden asiakkaiden kanssa voidaan lähteä selvittämään elämäntilannetta ja sen haasteita laaja-alaisesti. Asiakasta motivoidaan muutokseen ja kuljetaan rinnalla pitkiäkin aikoja.
Resurssit: 
Työparitoiminta, jossa toinen työntekijöistä on romanitaustainen ja/tai tuntee hyvin romanikulttuuria ja romaniyhteisön avainhenkilöitä ja erityispalveluita. Kohderyhmän romaninuoret tuntevat usein toisensa, joten mielekkään ja oikeaan suuntaan tukevan ryhmän rakentamisella on hyvät edellytykset onnistua, jos mukana työskentelyssä on romanikulttuurissa ja -yhteisössä sisällä oleva työntekijä. Toinen työntekijä on "ulkopuolinen" sosiaalialan tai nuorisotyön ammattilainen. Ehdottoman tärkeää on resurssointi pitkäaikaiseen ja joustavaan parityöskentelyyn ja jalkautumiseen myös vankiloiden sisäpuolelle.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Konsepti on käytettävissä ja muunneltavissa valtakunnallisesti eri paikkakunnilla. Konnat kouluun -pedagoginen ohjauskonsepti on lähtökohtaisesti yksilötyötä, mutta voi muuntautua myös ryhmämuotoiseksi ja vertaistuelliseksi.
Yhteystiedot: 
Viivi Lähde – Tsetanes naal – hanke; viivi.lahde@hdl.fi; 050-3546662 Sami Seppilä – Tsetanes naal – hanke; sami.seppila@hdl.fi; 050-3279922 Valtteri Aaltonen – Tsetanes naal- hanke; valtteri.aaltonen@hdl.fi; 050- 3264250
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
15 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top