Kulttuurisensitiivinen työparityöskentely

Kuvaus: 
Kohderyhmänä vankiloissa tuomiotaan suorittavat, päihteitä käyttävät sekä syrjäytymisvaarassa olevat alle 30-vuotiaat romaninuoret ja heidän verkostonsa. Tavoitteena on toimia sillanrakentajana vähemmistökulttuuriin kuuluvien asiakkaiden ja yleisten palvelujen välillä. Helpottaa vaikeassa elämäntilanteessa olevien romaniasiakkaiden asiointia yleisissä palveluissa. Vaikuttaa positiivisesti yksilöiden kautta näiden verkostoihin ja alueellisiin romaniyhteisöihin. Tarkoituksena on myös toimia viranomaisten työparina heidän kohdatessa romaniasiakkaita. Romanisensitiivisessä parityöskentelyssä keskeisintä on saavuttaa luottamus asiakkaan ja työntekijöiden välille. Parityöskentelyssä työparin muodostavat kulttuurissa sisällä oleva työntekijä sekä kulttuurin ulkopuolinen sosiaalialan ammattilainen. Asiakkaat ovat yleensä ensimmäisenä yhteydessä romanitaustaiseen avainhenkilöön, joka ottaa ensitapaamiseen mukaan pääväestöä edustavan työparinsa. Tärkeää on mahdollisuus pitkäkestoiseen, liikkuvaan, joustavaan ja tavoitteiltaan avoimeen työskentelyyn, joka huomioi sekä kulttuuritaustan että asiakkaan laaja-alaisesti haastavan elämäntilanteen. Romanisensitiivisen työskentelyn aikana tarkastellaan asiakkaan elämäntilannetta eri näkökulmista ja luodaan asiakkaan tarpeista kaikkien ymmärtämä käsitys. Samalla vahvistetaan asiakkaan luottamusta yhteiskunnan yleisiin palveluihin ja valtaväestön edustajiin työntekijöinä sekä lisätään asiakkaan kykyä toimia yhteiskunnassa mahdollisesti tarvitsemiensa yleisten palveluiden tuella. Työparityöskentely voi missä tahansa vaiheessa suuntautua asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan johonkin toiseen palveluun tai toimintaan. Tällöin työntekijä lähtee määräaikaiseen parityöhön esimerkiksi opettajan, koulukuraattorin, työpaikalla työtehtäviin asiakasta perehdyttävän työntekijän, sosiaalityöntekijän tai päihdeohjaan kanssa. Tavoitteena työpariudessa on erityisesti yhteisen kielen ja ymmärryksen saavuttaminen sekä prosessi, jonka aikana asiakkaan oma toimijuus ja osallisuus vahvistuu.
Resurssit: 
Työparitoiminta, jossa toinen työntekijöistä on romanitaustainen ja/tai tuntee hyvin romanikulttuuria ja romaniyhteisön avainhenkilöitä ja erityispalveluja. Toinen työntekijä on "ulkopuolinen" sosiaalialan tai nuorisotyön ammattilainen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Jatkossa toiminta tulisi organisoida vakaan toimijan alle joko pitkäaikaisena hankkeena tai pysyvänä toimintana. Tärkeänä nähdään, että työskentelyn yläikäraja nousisi selvästi, esimerkiksi 40 ikävuoteen tai yläikäraja työskentelystä poistuisi
Yhteystiedot: 
Viivi Lähde – Tsetanes naal – hanke; viivi.lahde@hdl.fi; 050-3546662 Sami Seppilä – Tsetanes naal – hanke; sami.seppila@hdl.fi; 050-3279922 Valtteri Aaltonen – Tsetanes naal- hanke; valtteri.aaltonen@hdl.fi; 050- 3264250
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
3 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top