Ohjaus- ja oppimiskahvila romaneille

Kuvaus: 
Kohderyhmänä ovat toimialueen romaninuoret. Tavoitteena on vahvistaa nuorten koulutusta, kouluttautumista ja työllistymistä. Tavoitteena on, että toimialueen koulutusorganisaatiot ja TE-keskukset käyvät esittelemässä kahvilassa paikallisia koulutus- ja työmahdollisuuksia ja palveluja. Ohjaus- ja oppimiskahvilat kokoontuvat säännöllisesti 2-4 kertaa kuukaudessa. Toinen oppimis- ja ohjauskahvila on suunnattu romaninuorille ja toinen kahvila on kaikille avoin iästä riippumatta. Parhaaksi ajankohdaksi toteuttaa kahvilaa ovat viikonloppuillat. Kahvilassa on kaksi ohjaajaa, joista toisen olisi hyvä olla romanitaustainen tai kulttuurin erittäin hyvin tunteva tai siinä sisällä oleva. Tällöin kohderyhmän tavoittaminen on helpompaa. Nuorille tarkoitetussa kahvilassa on tarjolla pientä iltapalaa, ja mahdollisuus viettää aikaa pelaillen, ja yhdessä ollen nuorisotalo ajatuksella. Näin saadaan kohderyhmä parhaiten paikalle. Illoissa nuorilla on mahdollisuus saada apua koulutus/työllisyys asioissa kysyen paikalla olevilta ohjaajilta. Paikalliset koulutus- ja työllisyystoimijat (esim. ammattikoulut, Ohjaamot, TE-toimisto, yrittäjät) kutsutaan esittelemään toimintaansa ja heidän tarjoamiaan mahdollisuuksia romaneille. Näin he tulevat nuorille tutuksi ja madaltaa heidän kynnystään mennä asioimaan toimipaikkoihin. Edellä mainitut tahot käyvät kertomassa kesätyömahdollisuuksista, yhteishausta ja auttavat nivelvaiheisiin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Vierailujen ansiosta nuorten kynnys ottaa yhteyttä asiantunteviin tahoihin madaltuu. Kaikille avoimessa kahvilassa on tarkoitus löytää ne ihmiset, kenellä on jostain syystä jäänyt koulut kesken ja eivät ole ammattia saaneet. Myös ne ihmiset, jotka ovat työttöminä tai ovat vaihtamassa ammattia. Kahvilassa on ollut henkilöitä esittelemässä koulutustarjontaa, TE-toimiston palveluja sekä työllistymiseen liittyviä mahdollisuuksia. Kahvila on hyvä paikka jakaa koulutus-/työtietoutta ihmisille sekä antaa ja saada vertaistukea.
Resurssit: 
Toiminta vaatii kaksi työntekijää, joista toisen olisi oltava kokoaikainen. Toinen työntekijöistä on oltava romanitaustainen ja/tai tuntee hyvin romanikulttuuria ja romaniyhteisön avainhenkilöitä ja erityispalveluja. Tällöin nuoret saadaan tavoitettua hyvin ja laajemmalla säteellä. Ohjaus- ja oppimiskahvila tarvitsee toimiakseen riittävät tilat.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ohjaus- ja oppimiskahvilat jäävät hankkeen loputtua paikallisen romaniyhdistyksen toimintaan. Kahviloita on tulevaisuudessa tarkoitus kehittää enemmän kohderyhmää tavoittaviksi paikoiksi, myös kahviloiden tarjontaa suunnitellaan tarkemmin juuri kohderyhmää palvelevaksi. Mikkelin kaupunki aloittaa vuoden 2019 alussa hankkeen Meijän Mikkeli, jonne ohjaus- ja oppimiskahvila -malli otetaan käyttöön kohderyhmänään myös pääväestön syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.
Yhteystiedot: 
Janne Blomerus – Tsetanes naal – hanke; janne.blomerus@otavanopisto.fi 040-5138623
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
9 tykkäystä.
Go to top