Osaamisen kerryttäminen ja osoittaminen työpajalla

Kuvaus: 

Ammatillisen koulutuksen uudistukset ovat mahdollistaneet joustavan osaamisen kerryttämisen ja osoittamisen erilaisissa oppimisympäristöissä. Osaamisperusteisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus edistävät tutkintojen ja tutkinnon osien suorittamista ja antavat mahdollisuuden ammattitaidon osoittamiseen työpajoilla ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Oppisopimusten uudistuminen ja opintojen suorittaminen tutkinnon osa kerrallaan sopivat hyvin ammattitaidon päivittämiseen ja laajentamiseen työelämässä oppien. Uusien mahdollisuuksien soveltaminen työpajoille, työkokeilu- ja palkkatukijaksoille ehkäisee syrjäytymistä, helpottaa opintoihin kiinnittymistä ja parantaa työllistymismahdollisuuksia.

Toimintamallissa työvalmennuksessa olevat henkilöt ovat kerryttäneet osaamistaan työkokeilun aikana niissä tutkinnon osissa, joiden ammattitaitovaatimukset voidaan pajan työtehtävissä saavuttaa. Työkokeilussa kertynyt osaaminen voidaan osoittaa näytössä. Työkokeilussa oleva ei ole osaamisen kertymisen aikana opiskelija. Toimintamallissa osaamisen kerryttäminen ja osoittaminen on toteutettu pääasiassa oppisopimuksella palkkatuella tutkinnon osa kerrallaan.

Valmentautujan oma motivaatio on tärkein. Työpajan ja oppilaitoksen on tiedotettava mahdollisuuksista. Työvalmentajan ohjausosaaminen ja tutkinnon perusteiden tunteminen ovat ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi tarvitaan innostusta ja sitoutumista sekä yhteistyöoppilaitoksen sujuva ja joustava toimintakulttuuri. Oppisopimuksen/koulutussopimuksen ohjaavan opettajan päivitetyt tiedot sekä laaja-alainen pedagoginen osaaminen ovat onnistuneen yhteistyön edellytys.

Ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi ja osaamisen kerryttämisen tueksi on mahdollisuus käyttää verkko-opetusmateriaalia, jonka avulla voi laajentaa ja syventää tietoja sekä testata jo kertynyttä osaamista. Avoimet ammatilliset opinnot lisäävät joustavuutta ja yksilöllisiä koulutuspolkuja sekä tukevat elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua.

Toimintamalli on sovellettavissa muille työpajoille.

Resurssit: 
normaalit ohjaus- ja arviointiresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamallia on pilotoitu Sedussa Kaks´Kättä-työpajan, Seinäjoen Työllisyyspalvelujen ja Toimintojen talon yhteistyössä, hankkeen aikana toimintatapa on laajentunut useisiin tutkinnon osiin, useampiin perustutkintoihin ja eri aloille.
Yhteystiedot: 
Riitta Tuokko Riitta Tuokko, projektikoordinaattori Taitava - tulevaisuuden osaajat riitta.tuokko@sedu.fi 040 868 0863
Lisätietoja: 
Toiminnan jatkuvuuden ja sujuvuuden helpottamiseksi on tehty kuvaus työpajan, valmentautujan ja oppilaitoksen yhteisen prosessin vaiheista (liite). Toimintamalli on sovellettavissa muille työpajoille. Taitavan yhteistyökumppaneita ovat olleet Kaks´Kättä-työpaja https://www.kakskatta.com/ Seinäjoen kaupungin työllisyyspalvelut/ LINKE-hanke https://www.seinajoki.fi/tyojayrittaminen/seinajoenkaupungintyollisyyspalvelut_0.html Myöhemmin mukaan on tullut myös Toimintojen talo https://www.seinajoki.fi/tyojayrittaminen/toimintojentalo.html /työvalmennus
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
20 tykkäystä.
Go to top