Uraohjausosaajan osaamismerkki

Kuvaus: 

NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään -hankkeen työpaketti 2:n tavoitteena on tukea opettajien kehittymistä opinto- ja uraohjaajina sekä digitaalisten työkalujen tehokkaana käyttäjänä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida opettajille suunnattu uraohjauksen digitaalinen osaamismerkki.

Uraohjauksen osaamismerkin voi suorittaa ammatillisten oppilaitosten opettajat, ohjaajat ja opinto-ohjaajat sekä muut ohjauksessa mukana olevat henkilöt. Osaamismerkin avulla voi osoittaa työn kautta kertynyttä uraohjausosaamista, vaikka ei olisikaan vielä ohjausalan koulutusta. Tavoitteena on koota yhteen uraohjauksen osaamiskuvaus liitetiedoston muotoon.

Uraohjauksen osaaminen osoitetaan neljällä osa-alueella, joita ovat:

  • ohjaus opintojen alussa
  • ohjaus työelämään siirtymiseksi ja työuralla etenemiseksi
  • ohjaus jatko-opintoihin
  • opiskelijan urataitojen vahvistaminen.

Tarkoituksena on kuvata toiminnan ja oman reflektoinnin kautta kertynyttä uraohjausosaamista. Osaamista voi osoittaa kuvauksen lisäksi dokumentein (kopio HOKS-lomakkeesta, urasuunnitelma- ja osaamiskartoitukset, työnhakuasiakirjat, testit yms.). Uraohjauksen osaaminen osoitetaan kokoamalla kirjallinen kuvaus mielellään PDF-muotoon. Dokumentit toimitetaan ilman henkilötietoja.

Kuvaukseen sisällytetään uraohjauksen neljä osa-aluetta. Näiden osa-alueiden tarkemmat kuvaukset löytyvät liitteenä.

Resurssit: 
Osaamismerkki on suunniteltu HAMKin ja TAMKin ohjausosaajien yhteistyönä NOPSA-hankkeen aikana. Merkkihakemuksia käsitellessä hyödynnetään erilaisia näkökulmia arvioijien erityisosaamisen mukaan ohjauksen, työelämäosaamisen ja yrittäjyyskasvatuksen osa-alueilla. Hakemusten arviointi ja palautteen anto tehdään parityönä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Osaamismerkki on suunniteltu valmiiksi NOPSA-hankkeen aikana. Osaamismerkin hakemukset käsittelee HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu hankkeen voimassaoloajan 31.7.2019 saakka. Tavoitteena on saada merkki pysyväksi osaksi Open merkit -hankkeessa luotavia valtakunnallisia osaamismerkkejä. Osaamismerkki on luotu ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Uraohjausosaajan osaamismerkille olisi koulutuksen järjestäjiltä ja ohjausalan osaajilta saadun palautteen perusteella kysyntää myös ammatillisissa erityisoppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Jos koulutuksen järjestäjä haluaa muokata merkin vastaamaan omia tarpeitaan, tulee koulutuksen järjestäjän ensin päättää, mihin osaamismerkkitehtaaseen merkki perustetaan. Merkin muokkaaminen koulutuksen järjestäjän tarpeisiin vaatii ohjausosaajien henkilöstöresursseja. Lisäksi henkilöstöresursseja tarvitaan hakemusten arviointiin ja palautteen antoon.
Yhteystiedot: 
Anna Alftan, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, anna.alftan@hamk.fi; Sanna Heino, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, sanna.heino@hamk.fi
Lisätietoja: 
Uraohjauksen osaamismerkin pilotointivaiheessa syksyllä 2018 ja keväällä 2019 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu kerää palautetta merkin suorittamisesta. Palautetta voi antaa sähköpostitse hankkeen yhteyshenkilöille.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
13 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top