Näkymättömät: Luovan kirjoittamisen paja

Kuvaus: 

Näkymättömät-hanke tarjosi Turun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston voimin noin 50 taide- ja medialähtöistä työpajaa yhteiskunnan reunoille ajautumassa oleville nuorille aikuisille - 15 – 29-vuotiaat. Näkymättömät-hankkeessa kehitettiin työpajoja ja harjoitteita, joiden avulla voidaan kohtauttaa nuoret ja kirjastot.
Näkymättömät-hankkeessa on kehitty työpajoja ja harjoitteita, joiden avulla voidaan kohtauttaa hankkeen kohderyhmän nuoret ja kirjastot.

Yhdessä kirjoittaminen tuottaa onnistumisen elämyksiä ja vahvoja tunnekokemuksia. Luovan kirjoittamisen pajassa tärkeintä on oman tarinan kertominen – pilkkusäännöistä välittämättä. Kirjoittaminen on mainio työkalu oman elämän jäsentelyyn, mielen purkamiseen, unelmointiin, oppimiseen sekä ongelmanratkaisuun.

Luovan kirjoittamisen pajassa opitaan, miten sanoilla voi aikaansaada tunteita, opastaa, elävöittää muistoja, kertoa tarinoita sekä vaikuttaa omaan ja toisten tapaan ajatella ja kokea. Vertauskuvat, kerronnan rytmi, sanojen äänneasu, kertomatta jätetty, toisto ja muut vastaavat tyylikeinot voivat tarjota tekstin tulkinnalle uusia vihjeitä. Sama tarina on erilainen kolumnina, runona, satuna tai pakinana.

Luovan kirjoittamisen pajaan osallistuakseen ei tarvitse olla hyvä kirjoittaja – taidot kehittyvät tekemisen myötä ja kirjoittamisella on myös paljon terapeuttisia vaikutuksia, jotka eivät ole riippuvaisia tekstin kaunokirjallisesta laadusta.

Luovan kirjoittamisen pajaan on hyvä ottaa osallistujia noin 3-12 henkilöä, pajaa voi järjestää 1-10 kertaa. Valmistelu on parasta aloittaa nuorten kanssa toimivan yhteistyökumppanin hankkimisella. Yhteistyökumppanille on hyvä pitää menetelmän ja työpajan kattava esittely.

Työpajan koostuu tutustumisesta, työskentelystä ja pajan päättämisestä. Kirjoittamisen tavoitteena on herätellä omaa luovuutta, tutkia omia tunteita ja ajatuksia. Jokaiselle pajakerralle on hyvä määritellä karkea ohjelma ja tavoite josta voit tarpeen mukaan myös joustaa.

Resurssit: 
Tilaa liikkua, jumppapatjat, tyynyjä, mahdollisuus kirjoittaa pöydän ääressä
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Soveltuu kirjastojen henkilöstölle ja kaikille nuorten kanssa työskenteleville toimijoille, kokeiltu muun muassa 3. sektorin toimijoiden ja 2. asteen oppilaitoksien henkilöstön työvälineenä
Yhteystiedot: 
Ritva Hyttinen, ritva.hyttinen@turkuamk.fi, 044 907 2891
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei
up
8 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y
Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät kokoavat amm

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top