Liaani: Arviointikehikko-työkalu nuorten palveluiden kehittäjille

Kuvaus: 

Liaani-hankkeessa haluttiin vas­tata tarpeeseen jäsentää ja hyödyntää tietoa nuorten harrastustoiminnassa saavutettavasta osallisuudesta ja opiskelu- ja työelämätaidoista. Nuorille suunnattujen palve­lujen tarjoajat ovat arvioineet toimintaansa kukin omalla tavallaan, eikä yhteistä arvioinnin tapaa tai kriteeristöä ole päässyt syntymään.

Tämä toteutettiin luomal­la nuorisoalan järjestöjen ja hankkeessa olevien korkea­koulujen kanssa yhteistyönä verkkopohjainen työkalu, Arviointikehikko. Arviointikehikko on suunnattu nuorten kanssa toimiville ammattilaisille ja muille palvelujen tuottajille, jotka­­ halua­vat kehittää toimintaansa. Se tarjoaa nuorten palvelujen toteuttajille työvälineen toiminnan itsearviointiin ja kehit­tämisalueiden tunnistamiseen.

Arviointikehikko sisältää valtakunnallisesti ja monialaisesti tunnistettuja kriteerejä toimiville palveluille edistää palvelujen tunnistamista, niiden siirrettävyyttä muihin ympäristöihin ja tuloksellisuutta tukee nuorten osaamisen tunnistamista ja sanoittamista toimii apuna verkostojen vahvistamisessa ja hyvien käytäntöjen jakamisessa. Arviointikehikon teemat ovat osallisuus, työelämätaidot, osaaminen ja opintojen suunnittelu, arjen hallinta, osaamisen tunnistaminen, pal­velutuotteen siirrettävyys, verkostomainen toimintatapa, yhdenvertaisuus, kulttuurisensitiivisyys, sukupuolisensi­tiivisyys sekä matala kynnys.

Työkalun käyttäjä voi tutustua kriteereihin ja arvioida, toteutuvatko ne omassa palvelussa tai toiminnassa. Jo kysymyksiin vastaaminen itsessään on keskeinen osa prosessia, jolla pyritään arvioijan ja hänen yhteisönsä toiminnan reflektointiin ja kehittämiseen. Arviointikehikko voi myös tarjota välineen nuorten moninaisten ongelmien tunnistamiseen.

Resurssit: 
Varaa kunnolla aikaa arviointikehikon täyttämiseen sekä kehikon kautta kerätyn tiedon analysointiin yhdessä palvelutuottajien kanssa
Juurtuminen/kehittämisideat: 
sopii laajasti nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden palvelukehittämisen työvälineeksi
Yhteystiedot: 
Mai Salmenkangas, mai.salmenkangas@metropolia.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei
up
9 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y
Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät kokoavat amm

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top