Ruotsin oppimisen polkuopintomalli Satakunnassa

Kuvaus: 

Ruotsin kieli on mukana Satakunnan polkuopintomallissa. (kts. linkki).  Mallissa ruotsin oppimista on tuettu syyslukukaudella Winnovassa pidettävillä viikoittaisilla kerhotunneilla ja kevätlukukaudella SAMKissa järjestetyllä opintojaksolla. Opetuksen lähtökohtana ovat olleet motivointi, sanasto ja erilaiset mahdollisuudet opetella kieltä.  Onnistuneet käytännön järjestelyt ovat edellytys opetukselle ja oppimiselle. Molemmissa oppilaitoksissa opiskelijoille on luotu toimiva aikataulu aikatauluttamalla opetus koko lukuvuodeksi samalle viikonpäivälle ja samoihin aikoihin. Toimiva tiedonkulku ei ole itsestäänselvyys, koska opiskelijat ovat tottuneet eri kouluasteilla erilaisiin käytäntöihin.  Ruotsin opettaja toimii myös kannustajana ja hän on myös luonteva uraohjaaja. Yhteistyö on tärkeää sekä eri kouluasteiden että eri aineiden opettajien välillä. Kun opiskelija oppii jo polkuopinnoissa ammattikorkeakoulun toimintatapoja, kasvattaa se hänen valmiuksiaan opiskella menestyksekkäästi heti amk-opintojen alusta asti.

Resurssit: 
Mallissa opetus 2. asteella ja amkissa on järjestetty vähentämättä ammattikorkeakoulussa opiskeltavien ruotsin opintojaksojen määrää. Tulevien ammattikorkeakouluopintojen kannalta on tärkeää, että myös ammatillisella 2. asteella voidaan tarjota lisäopintojakso amk-opintoja suunnitteleville opiskelijoille, koska nykyiset opetusresurssit ovat amk-opinnoista selviytymiseen riittämättömät, ja opintonsa keskeyttäneitä ammattikorkeakouluopiskelijoita on paljon. Ammattikorkeakoulussa järjestettäville tukikursseille opintojen alkuvaiheessa pitäisi resurssoida aikaa ruotsin opetuksen lisäksi myös opiskelijoiden opiskelutaitojen kehittämiseen ja ohjaamiseen. Lisäksi kielten opettajien rooli myös uraohjaajina tulisi huomioida niin ammatillisella 2. asteella kuin ammattikorkeakoulussa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Hankkeessa on hyödynnetty opiskelijoiden kokemuksia pyytämällä heiltä palautetta. Lisäksi uudet opiskelijat ovat vierailleet tulevissa tiloissa, ja heitä on ollut opastamassa edellisen vaiheen opiskelijat. Aikataulutusta on parannettu niin, että amk-opettajalle on opetuksen lisänä tukiaikaa opiskelupäivän päätteeksi, jotta opettaja voi selvittää akuutteja ongelmia ja tukea ja motivoida myös yksilöllisesti. Aikataulutuksissa on kiinnitetty huomio tarkemmin myös tilojen tarkoituksenmukaisuuteen ammattikorkeakoulussa siirtämällä osa opetusta tietokoneluokkiin, koska 2. asteella opiskelevilla ei aina ole omaa tietokonetta. Tiedonkulun parantamiseksi ryhmälle on otettu käyttöön oma Whatsapp-ryhmä, jossa voi viestiä ajankohtaisista asioista opetukseen liittyen. Haasteellisena asiana mallissa on koettu ruotsin arviointi polkuopintojen onnistumisen suhteen. Arvioinnissa on tehty yhteistyötä muiden polkuopintojen opettajien kanssa, ja opiskelijoiden siirtyminen ammattikorkeakouluun on ratkaistu yhteisesti.
Yhteystiedot: 
Iitti, Minna Satakunnan ammattikorkeakoulu sähköposti: minna.iitti [at] samk.fi Puhelin: 0447103249 Kivistö, Mirva Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sähköposti: mirva.kivisto [at] winnova.fi Puhelin: 044 455 8449 Forsell, Marja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sähköposti: marja.forsell [at] winnova.fi Puhelin: 044 455 7675 Rinne, Soili Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu sähköposti: soili.rinne [at] hamk.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
15 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top