Urapeli - pelillistäminen ammattiopiston ja peruskoulujen välisessä yhteistyössä

Kuvaus: 

YPO-hankkeessa, KSAOssa pelillisyyttä ja pelillisiä elementtejä hyödynnettiin monialaisten polkujen markkinoinnissa yläkoululaisille. 

Urapelin konkreettisena tavoitteena oli saada yläkoululaiset etsimään omien unelmiensa ja vahvuuksiensa kautta tietoa ammattiopinnoista KSAOlla. Samalla haluttiin edistää oppilaitosten välistä yhteistyötä niin, että se edistäisi koulutusreformin keskeisiä aiheita; työelämälähtöisyyttä, moniammatillisuutta ja yrittäjämäistä toimintaa. Lähtökohdaksi otettiin Kymenlaakson RIS3-strategia, eli digitaalisuus, logistiikka ja biotalous. Viitekehyksenä toimi ”Kouvola 2030”, jolloin kohderyhmän eli yläkoululaisten voitaisiin olettaa olevan parhaassa työiässä.  

Urapelissä yläkoululaiset rakensivat itselleen tulevaisuuden roolihahmon, jolle määriteltiin koti ja asuinalue vuoden 2030 Kouvolassa. Hahmolle määriteltiin harrastukset ja intohimo, joiden pohjalta kehitettiin unelmia sopivasta ammatista. Tältä pohjalta yläkoululaiset valitsivat roolihahmolleen ammattiosaamispisteitä ammattiopiston tarjonnasta. Samalla he ryhmäytyivät roolihahmojensa visioiden mukaisiin ryhmiin. Roolihahmoista ja heidän elinpiireistään kirjoitettiin blogeihin. Samalla yläkoululaiset loivat hahmolleen CV:n, johon he keräsivät ammattiosaamispisteitä. Roolihahmon ammatit koostettiin vähintään kolmesta eri ammattialasta, yhteensä 180 osaamispisteestä (moniammatillisuus).

KSAOn opiskelijat jakoivat yläkoululaisille tietoa omalta ammattialaltaan avuksi uravalintoihin. Ammattiopiskelijat tuotteistivat itsensä videoiden muotoon, videot jaettiin tiedonlähteeksi yhdeksäsluokkalaisille. Samalla ammattiopiskelijat joutuivat kiteyttämään itselleen vahvuuksiaan ja osaamistaan positiivisella tavalla, työelämän näkökulmasta. KSAOn opiskelijat suunnittelivat myös tapahtumatuotannon, jolla esiteltiin peruskoululaisille ammattialojen opiskelijoiden käytännön kokemuksia. Osana yrittäjyyskasvatusta ammattiopiskelijat myös haastattelivat yrittäjiksi ryhtyneitä entisiä KSAOn opiskelijoita.

Resurssit: 
Pelillistämisen toteuttaminen kuvatulla tavalla vaatii henkilöstöresurssia sekä perusasteelta että toiselta asteelta. Toteutettavan pelillistämisen laajuudesta (oppilas/opiskelijamäärä) riippuen tarvitaan ohjaavia opettajia yläkoululta ja ammattiopistosta. Yläkouluissa tarvitaan opetushenkilöstöä ohjaamaan oppilaita hahmoon liittyvien tehtävien tekemisessä. Ammattiopiston osalta tarvitaan ohjausta ammattiopinnoista kertovan verkko, yms, -materiaalin tuottamiseen. Aikaresurssia tarvitaan myös oppilaitosten välisten käytänteiden ja aikataulujen yms. sopimiseksi.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
KSAOssa pelillistämistä on juurrutettu nimeämällä urapelin toteutuksesta vastaavat opettajat sen mukaan, kun tarvittavan verkkomateriaalin yms. tuottaminen sopii opiskelijoiden opintosuunnitelmiin ja työjärjestyksiin. Perusperiaatteena on, että materiaalin tuottaminen saadaan upotettua opiskelijoiden HOKSiin ja näin opinnollistettua. Hankkeessa koetun perusteella ammattiopiston koulutustarjonnan ja koulutussisältöjen markkinointi on erityisesti vertaistasolla toteutettuna (KSAOn opiskelija – yläkoulun oppilas) erityisen tehokasta. Jatkossa peruskouluyhteistyöhön pyritään saamaan lisää mukaan mm. KSAOlta valmistuneita nykyisiä yrittäjiä kertomaan ammattiopintojen hyödyistä yrittäjyydessä.
Yhteystiedot: 
Antti Hieta hankevastaava Puh. 020 615 6346 antti.hieta@ksao.fi
Lisätietoja: 
http://prezi.com/kwd5uramp7sd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share https://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/alykkaan-erikoistumisen-strategia https://www.thinglink.com/scene/801341341190586368
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
7 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y
Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät kokoavat amm

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top