Matematiikan AMK-valmennus teknisille aloille

Kuvaus: 

Matematiikan AMK-valmennus on suunniteltu ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille, joilla on tavoitteena pyrkiä opiskelemaan AMK:ssa teknisille aloille. Tavoitteena on kohottaa opiskelijan matemaattisten taitojen osaaminen ja oppimisvalmiudet sellaiselle tasolle, että opintojen suorittaminen ja uuden tiedon omaksuminen on sujuvaa AMK:ssa.

Oppimiskokonaisuuden sisältö on suunniteltu siten, että se kattaa keskeiseltä osin ne lukion lyhyen matematiikan aihealueet, joita tarvitaan AMK-opinnoissa. AMK-valmennus on siis tarkoitettu matematiikan osalta vaihtoehdoksi kaksoistutkinnolle.
Opetuksen laajuus oli kokeilun aikana 7 osp:ia jaettuna neljään erilliseen, itsenäiseen kurssiin ja ne voitiin sisällyttää perustutkinnoissa yhteisten tutkinnon osien valinnaisiin osaamistavoitteisiin. Opiskelija saattoi halutessaan suorittaa ainoastaan myös osan oppimiskokonaisuudesta ja hyödyntää sen perustutkinnossaan.

Materiaalit ja sisältö mukautetaan opiskelijoiden tulevaan ammattiin ja aidossa työssä kohdattaviin ilmiöihin matemaattisten taitojen opiskelumotivaation parantamiseksi. Sisältö ja tehtävät laaditaan yhteistyössä matemaattisten aineiden ja ammatillisten opettajien sekä AMK-opettajien kanssa.

Matematiikan sisällöllisen valmennuksen lisäksi valmennus perehdyttää ja valmistaa opiskelijoita AMK-opintoihin orientoimalla itsenäiseen opiskeluun ja tiedonhankkimiseen, verkko- ja monimuoto-opiskeluun sekä matemaattiseen ja loogiseen ongelmanratkaisuun.

AMK-valmennus ei tarjoa AMK-pääsykoevalmennusta, joskin opiskelijoiden osaaminen myös pääsykoetehtävien ratkaisemisessa paranee merkittävästi. Koska tavoitteena on kasvattaa oppimisvalmiuksia ja kykyä käsitellä matemaattisia ongelmia, ei opetuksen sisältöä ole myöskään suunniteltu korvaamaan AMK:n matemaattisia opintoja. Opiskelijoita voidaan kuitenkin kannustaa suorittamaan AMK-valmennuksen rinnalla tai pian sen jälkeen avoimissa AMK-opinnoissa tarjottuja kursseja, jotka voivat olla osana väyläopintoja ja siten mahdollistaa opiskeluoikeuden saamisen AMK:ssa.

Resurssit: 
Pilottivaiheessa suunnittelutyöhön osallistui 3 matemaattisten aineiden opettajaa. Sisällön määrittelyssä oli mukana myös ammatillisen perustutkinnon ammatillisia opettajia sekä AMK:n opettajia. YTO-opettajat toimivat keskenään tiiviissä yhteistyössä koko pilottijakson ajan, jolloin opetusmenetelmiä ja opetuksen sisältöä viimeisteltiin monimuoto-opiskeluun soveltuvaksi. Syksyllä 2018 käynnistetyn koulutuksessa hyödynnetään pilotin aikana laadittuja opetusmateriaaleja ja kunkin yksittäisen kurssin opetukseen osallistuu tällä hetkellä ainoastaan yksi opettaja.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Omniassa AMK-valmennus pilotoitiin lukuvuoden 2017 – 2018 aikana. Syksyllä 2018 AMK-valmennus lisättiin AvoinOmnia koulutustarjontaan kaikkien tekniikan alan AMK-opinnoista kiinnostuneiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden saataville. AMK-valmennusta suunnitellaan tiivistettäväksi Omniassa 2019-2020 lukuvuoden alussa kahteen 3 osp:n kurssiin, joiden lisäksi tullaan tarjoamaan erillistä 3 osp:n pääsykoevalmennusta.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
7 tykkäystä.

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y
Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät kokoavat amm

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top