Sampo-ohjaussivusto

Kuvaus: 

Sampo on sivusto, jolta löydät materiaaleja muun muassa ammatillisen koulutuksen Yhteisten tutkinnon osien Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet osa-alueen toteuttamista varten. Materiaali tukee myös HOKSin jatkuvaa päivittämistä ja opiskelijalle laadittavan urasuunitelman tekemistä. Sivuston materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja niitä kehitetään ja päivitetään Osata-hankkeen aikana.

Sivuston sisältö jakautuu kolmeen osa-alueeseen:
1. oma osaaminen ja vahvuudet,
2. ammatillinen koulutus
3. urasuunnittelu.

Resurssit: 
Sampo-ohjaussivuston materiaalit ovat vapaasti opettajien, ohjaajien ja ryhmänohjaajien käytettävissä ja muokattavissa. Sivuston materiaaleja täydennetään hankkeen aikana valmiilla tunti- ja toteutusmalleilla.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Sampo-ohjaussivuston materiaalien käyttökoulutusta järjestetään keväällä 2019 ja alkusyksystä 2019. Sivuston materiaaleja hyödynnetään osatoteuttajaoppilaitosten opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien opetuksessa.
Yhteystiedot: 
Sari Miettinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, etunimi.sukunimi@utu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
9 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top