Sampo-ohjaussivusto

Kuvaus: 

Sampo on sivusto, jolta löydät materiaaleja muun muassa ammatillisen koulutuksen Yhteisten tutkinnon osien Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet osa-alueen toteuttamista varten. Materiaali tukee myös HOKSin jatkuvaa päivittämistä ja opiskelijalle laadittavan urasuunitelman tekemistä. Sivuston materiaalit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja niitä kehitetään ja päivitetään Osata-hankkeen aikana.

Sivuston sisältö jakautuu kolmeen osa-alueeseen:
1. oma osaaminen ja vahvuudet,
2. ammatillinen koulutus
3. urasuunnittelu.

Resurssit: 
Sampo-ohjaussivuston materiaalit ovat vapaasti opettajien, ohjaajien ja ryhmänohjaajien käytettävissä ja muokattavissa. Sivuston materiaaleja täydennetään hankkeen aikana valmiilla tunti- ja toteutusmalleilla.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Sampo-ohjaussivuston materiaalien käyttökoulutusta järjestetään keväällä 2019 ja alkusyksystä 2019. Sivuston materiaaleja hyödynnetään osatoteuttajaoppilaitosten opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien opetuksessa.
Yhteystiedot: 
Sari Miettinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, etunimi.sukunimi@utu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
8 tykkäystä.
Go to top