Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea

Kuvaus: 

Uraohjauksen huomioiminen osana opettajien ja ohjaajien työtä tulee korostumaan lainsäädännön ja koulutuksen rahoitusmallien muutosten myötä. Opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjaaminen tai työelämään siirtymisen tukeminen ovat osa koulutuksen järjestäjien tehtäviä. Yksittäisen opiskelijan kohdalla uraohjauksessa tulee huomioida myös opiskelijan henkilökohtaiset urataidot ja niiden vahvistaminen.

Koulutuksen järjestäjien onkin hyvä pysähtyä tarkistamaan uraohjauksen prosessia ja varmistamaan, että uraohjaus on määritelty osaksi oppilaitoksen ohjausprosessia. Jokaisen toimijan tulisi ymmärtää oma roolinsa uraohjauksen kentässä. Mitä uraohjaus omalla kohdalla tarkoittaa ja kenelle tai missä vaiheessa sitä tarjotaan, ovat kysymyksiä, joihin tulisi löytyä vastaukset.

NOPSA-hankkeen aikana on kehitetty Uraohjauksen jäsentämisen malli koulutuksen järjestäjien avuksi. Mallilla pyritään kuvaamaan uraohjauksen jatkumoa koulutusasteelta toiselle tai työelämään siirryttäessä. Uraohjaus on myös osa opiskelijan opintopolkua opintojen alusta niiden päättymiseen saakka. Uraohjauksen tehtävänä on vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä urataitoja. Luodulla mallilla pyritään kannustamaan koulutuksen järjestäjiä näkemään uraohjaus merkityksellisenä ja erittäin tärkeänä osana oppilaitoksen arkea.

Resurssit: 
Uraohjauksen jäsentämisen malli on suunniteltu valmiiksi NOPSA-hankkeen aikana. Mallin työstämiseen ovat osallistuneet HAMK ja TAMK Ammatillisten opettajakorkeakoulujen hanketoimijat.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Koulutuksen järjestäjien suunnitelmallinen ohjauksen prosessin suunnittelu ja uraohjauksen kytkeminen tulisi olla osa opettajien ja ohjaajien työtä ja oppilaitoksen arkea.
Yhteystiedot: 
Anna Alftan, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, anna.alftan@hamk.fi Sanna Heino, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, sanna.heino@hamk.fi Sirpa Levo-Aaltonen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, sirpa.levo-aaltonen@tuni.fi Outi Rantanen, TAMK Ammatillinen opettajankoulutus, outi.rantanen@tuni.fi Anja Salo, TAMK Teollisuusteknologia, anja.salo@tuni.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
9 tykkäystä.
Go to top