Ponnahdusjakso

Kuvaus: 

Ponnahdus on opiskelujakso, jonka ajaksi opiskelija siirtyy toiseen oppilaitokseen opiskelemaan opintojaan vastaavaan koulutusohjelmaan (opinnot eivät keskeydy ponnahdusjakson aikana). Ponnahdusjaksolla kartoitetaan ja havainnoidaan opiskelijan tuen tarvetta ja tarjotaan tehostettua tukea opiskelun haasteisiin. Opiskelijan ponnahdusjakso suunnitellaan yksilöllisesti.
Ponnahdusjakso on suunnattu yleisten oppilaitosten opiskelijoille, joille oman oppilaitoksen tukitoimet eivät riitä tutkinnon saamiseksi. Myös Valma-opinnoista on mahdollista ponnahtaa, etenkin jos ponnahtajalla on jo aiemmin suoritettu tutkinto taustalla.

Ponnahdusjakson pituus voi olla korkeintaan kaksi viikkoa. Se toteutetaan joko samalla alalla, jota opiskelija parhaillaan opiskelee tai jollakin toisella Ammattiopisto Liven perustutkintokoulutuksen alalla.

1. Yleisen oppilaitoksen yhdyshenkilö on yhteydessä opinto-ohjaajaan, joka sopii ponnahdukselle aloituspalaverin. Opot koordinoivat ponnahdusjaksoja alakohtaisesti ja kaikki kyselyt ponnahdusjaksojen toteutuksesta ohjataan heille. Ponnahdusjaksolle tehdään hakemus osoitteessa: https://wilma.liveopisto.fi/browsecourses

2. Aloituspalaveri, johon osallistuvat ponnahtava opiskelija, hänen yhdyshenkilönsä yleisestä oppilaitoksesta, opettaja sekä opinto-ohjaaja. Aloituspalaverissa sovitaan ala tai alat joissa ponnahdus toteutetaan, ponnahduksen tavoitteet, alkamis- ja päättymisaika sekä päätöspalaverin aika ja paikka.
3. Ponnahdusjakson toteutus. Opiskelija saa tarvittaessa työvaatteet lainaksi. Opettaja ohjeistaa ponnahtajaa työturvallisuusohjeista. Opiskelija tekee käytännön työtehtäviä muun ryhmän mukana ja osallistuu myös lukujärjestyksen mukaisille YTO-aineiden tunneille.
4. Päätöspalaverissa ponnahtaja ja opettaja kertovat huomioistaan ponnahduksen kulusta ja ponnahtajan tuen tarpeesta. Mikäli ponnahtaja ilmaisee haluavansa hakeutua Ammattiopisto Liveen opiskelijaksi, opinto-ohjaaja auttaa häntä täyttämään erillishakemuksen. Tarvittaessa ohjaava opettaja kirjoittaa lausunnon.

Resurssit: 
Opinto-ohjaajien yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa kun ponnahduksista sovitaan; kuuluu normaaliin opinto-ohjaustyötön. Livessä opettaja saa 15€/ päivä max. 10 päivältä lisäkorvausta, kun ponnahtaja on ryhmän mukana toimimassa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytössä Ammattiopisto Livessä
Yhteystiedot: 
Pia Törnwall Ammattiopisto Live pia.tornwall@inlive.fi
Liitteet: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
6 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top