Ohjaavan opettajuuden osaamismerkki

Kuvaus: 

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus ja opiskelijan henkilökohtaiset, joustavat opintosuunnitelmat sekä työelämässä oppimisen sujuvuus, edellyttävät uudistuvaa opettajuutta ja opettajan ohjaavaa työotetta. Ohjaava opettajuus pitää sisällään monipuolista pedagogiikkaa sekä kykyä yhteisopettajuuteen, tiimiopettajuuteen ja ohjaustaitoihin. Ohjaava opettaja toimii enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen organisoijana kuin tiedon välittäjänä.

Ohjaava opettaja -osaajamerkillä opettaja voi osoittaa ohjaavan opettajuuden osaamistaan. Tehtävät on koottu ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja ohjaavan opettajuuden käytännön ohjaustilanteiden ympärille.

Ohjaava opettaja -osaamismerkki koostuu seitsemästä osamerkistä.
Saavutettuasi osamerkkien taitotasot saat Ohjaava opettaja -osaajamerkin.

Ohjaava opettaja -osaajamerkin seitsemän taitotason osaajamerkit ovat:
Osaamisperusteisuus
Oppimisympäristöt
Yksilölliset valinnat
Ohjaavan opettajuuden menetelmät
Työelämässä oppiminen
Elinikäinen oppiminen
Jatkosuunnitelmat

Osaamista voi hankkia koulutuksissa ja työpaikoilla sekä pelaamalla Yhdessä- ohjaava opettaja -peliä (lisää http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1741) ja tutustumalla digipeliin liitettyjen linkkipankkien materiaaliin.

Resurssit: 
Kukin merkit käyttöön ottava oppilaitos resurssoi ja järjestää omassa organisaatiossaan merkkien hallinnoimiseen ja myöntämiseen tarvittavan henkilöresurssin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Merkit valmiina otettavaksi käyttöön ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistamiseksi ja todentamiseksi
Yhteystiedot: 
Projektikoordinaattori Riitta Tuokko Koulutuskeskus SEDU riitta.tuokko@sedu.fi puh. 040-868 0863
Lisätietoja: 
Riitta Tuokko, projektikoordinaattori Koulutuskeskus Sedu
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
10 tykkäystä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top