Alueellisen yhteistyön pohjustus (verkoston osallistaminen)

Kuvaus: 
Tavoitteena on alueellisen yhteistyön käynnistäminen ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistukseen yhdessä valmistautuminen. Tarkoituksena on virittää keskustelua ja vuorovaikutusta kuntien ja koulutuksen järjestäjien johdon ja työntekijöiden välillä alueellisen yhteistyön mahdollisuuksista ja koota työvälineitä alueellisen seminaarin toteutukseen. Keskustelu toteutetaan verkkotyökalun avulla niin, että kukin toimijataho käsittelee aihetta omissa vakiintuneissa työryhmäpalavereissaan. Saatekirje ja ohjeet verkkotyöskentelyyn lähetetään eri toimijatahojen yhteyshenkilöille sähköpostilla ja he jakavat sen edelleen omille työryhmilleen. Verkkoalustalle on ladattu edustajaryhmän keskustelusta video, joka saattelee uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämän alueellisen yhteistyön kehittämiseen. Videon katsomisen jälkeen työryhmä keskustelee ja kokoaa ajatuksensa verkkoalustalle seuraaviin kysymyksiin:
  1. mitä sinulle merkityksellistä kuulit videon keskustelussa?
  2. mitä vaikutuksia lakimuutoksella on omaan työhönne?
  3. mitä annettavaa teillä on alueelliseen yhteistyöhön? mitä voisitte saada alueelliselta yhteistyöltä?
Verkkotyökalun käyttöön kutsutut ja osallistuneet pääsevät lukemaan muiden osallistujien kommentteja. Verkkokeskusteluista kootaan tiivistelmä kaikille osallistujille ja alueellisen seminaarin työpajojen työskentelyyn.
 
Liittyy Alueellinen yhteistyö oppilaitosten ja kuntien opiskeluhuollon palvelujen järjestämisessä -malliin: Katso myös Alueellinen työpajaseminaari ja Alueellisen yhteistyön jatkotyöstäminen

 

Resurssit: 
Verkkokeskusteluun osallistuminen kestää noin puoli tuntia
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Yhteystiedot: 
Minna Lumme, koulutusjohtaja, minna.lumme@ijkk.fi, p. 09 29201 350, 044 765 0590, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Rita Hintsala, projektityöntekijä, rita.hintsala@ijkk.fi, p. 09 292011, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
699 tykkäystä.
Go to top