Orientaatiomalli

Kuvaus: 

Orientaatiojakson aikana on tarkoitus perehdyttää uudet opiskelijat koulutusalaan ja oppilaitoksen käytäntöihin. Käytäntö tukee ryhmänohjaajan ja opiskelijoiden vuorovaikutusta sekä edesauttaa opiskelijoiden ryhmäytymistä uuteen ympäristöön. Käytäntö tukee myös yhteisöllisyyden kehittymistä. Jakson aikana on mahdollista tehdä taso- ja kielitestit ja saada tietoa opiskelemastaan alasta ja sen työelämämahdollisuuksista.

Noin kahden-kolmen päivän orientaatio/perehdytysjakso opintojen alkaessa ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Tavoite: Opiskelijoiden hyvä perehdytys, sitouttaminen opiskeluihin, keskeyttämisten vähentäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen, ammattitaidon arvostamisen herättely/ käynnistäminen

Resurssit: 
Toteuttaminen vaatii henkilöstöresursseja. Pelkästään ryhmänohjaajan panos ei ole riittävä ryhmää kohden, jos halutaan, että ryhmänohjaaja tekee päivien aikana alkuhaastattelun opiskelijalle. Orientaatiojakson läpiviemiseen tarvitaan myös muiden opettajien panosta. Ja tämä vaatii lukujärjestyksen uudelleen suunnittelua siten, että uusille opiskelijoille on riittävästi aikaa. Parhaimmillaan käytäntöä voidaan toteuttaa silloin, kun uudet ja ”vanhat” opiskelijat aloittavat lukuvuoden eri päivinä > henkilöstöresurssit ja tilat on helpompi järjestää.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Orientaatiojakso on juurtunut ammattiopiston toimintaan. Kahtena ensimmäisenä opiskelupäivänä järjestetään perehdyttämisohjelmaa opiskelijoille ja sen lisäksi kuukauden sisällä toimintapäivä. Orientaatiojakso on yksi ammattiopiston läpäisyn nostamisen kirjattu toimenpide. Ensimmäisiä opiskelupäiviä tulee suunnitella jo kevään aikana ryhmänohjaajien ja opiskelijahuollon yhteistyönä. Lisäksi ryhmänedustajat ja tutorit olisi hyvä saada vahvasti mukaan suunnitteluun. Jokaiseen toimipisteeseen voidaan suunnitella juuri kyseiseen toimipisteeseen sopivaa ohjelmaa. Tutorit ja muut opiskelija-aktiivit tiiviimmin mukaan myös aloituspäiviin uusia opiskelijoita perehdyttämään. Mukana olevat opiskelijat voivat kerryttää aktiivipolkuopintoja.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Ei
up
636 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top