Koulutuspolku

Kuvaus: 

Nuorille tehdään elämänpolkusuunnitelma, joka on realistinen suunnitelma työelämän ja koulutuksen suhteen. Käytännössä toiminta on aiemmin keskenjääneiden peruskouluopintojen loppuunsaattamista, jatkokoulutusvaihtoehtojen suunnittelua ja koulutukseen hakemisen tukemista.

Elämänpolun suunnitelmia tehtiin kaikille nuorille.

Koulutuspolun suunnittelu lähtee nuoren sen hetkisen tilanteen kartoituksesta ja suunnitelmat ja toteuttaminen mahdollistuu yksilön elämäntilanteen mukaan.

Koulutuspolun suunnitelman on oltava hyvin realistinen ja tavoitteet on asetettava saavutettaviksi. Näin vältytään turhilta pettymyksiltä, jotka voivat heikentää motivaatiota ja horjuttaa itsetuntoa. On varauduttava muuttamaan suunnitelmia tilanteiden muuttuessa.

 

Resurssit: 
Taloudelliset resurssit työntekoon ja henkiset resurssit toimia joustavasti koulutuspolun toteuttamisessa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Elämänpolkusuunnitelman tekeminen ei ole arvo sinänsä, joten suunnitelman aktiivinen seuranta on tärkeää.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
591 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top