Koulutuspolku

Kuvaus: 

Nuorille tehdään elämänpolkusuunnitelma, joka on realistinen suunnitelma työelämän ja koulutuksen suhteen. Käytännössä toiminta on aiemmin keskenjääneiden peruskouluopintojen loppuunsaattamista, jatkokoulutusvaihtoehtojen suunnittelua ja koulutukseen hakemisen tukemista.

Elämänpolun suunnitelmia tehtiin kaikille nuorille.

Koulutuspolun suunnittelu lähtee nuoren sen hetkisen tilanteen kartoituksesta ja suunnitelmat ja toteuttaminen mahdollistuu yksilön elämäntilanteen mukaan.

Koulutuspolun suunnitelman on oltava hyvin realistinen ja tavoitteet on asetettava saavutettaviksi. Näin vältytään turhilta pettymyksiltä, jotka voivat heikentää motivaatiota ja horjuttaa itsetuntoa. On varauduttava muuttamaan suunnitelmia tilanteiden muuttuessa.

 

Resurssit: 
Taloudelliset resurssit työntekoon ja henkiset resurssit toimia joustavasti koulutuspolun toteuttamisessa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Elämänpolkusuunnitelman tekeminen ei ole arvo sinänsä, joten suunnitelman aktiivinen seuranta on tärkeää.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
588 tykkäystä.
Go to top