Romaninuoren ohjausmalli

Kuvaus: 

Romaninuoren ohjaaminen ja tukeminen on kokonaisvaltaista nuoren kehityksen tukemista kohti itsenäisempää elämänsuunnitelmaa ja osallisuutta yhteiskunnassa .

Ohjauksessa tulee  varautua ohjattavan elämäntilanteen muutoksiin , jotka voivat muuttaa täysin alkuperäisen suunnitelman.

Nuoria ohjattiin itsetuntemuksessa, elämänhallinnassa, asiatiedon hankkimisessa koulutukseen ja työelämään hakeutumisessa.

Ennakkoasenteet muodostavat muureja, jotka tekevät etenemisen mahdottomaksi. Ennakkoasenteita on puolin ja toisin, siis pääväestön ja romaniväetön taholta

Aiheesta saa lisätietoa projektitoimijoilta

Resurssit: 
Tärkeä resurssi on valtaväestön ja romaniväestön yhteistyön mahdollistava toiminta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
608 tykkäystä.
Go to top