Romaninuoren ohjausmalli

Kuvaus: 

Romaninuoren ohjaaminen ja tukeminen on kokonaisvaltaista nuoren kehityksen tukemista kohti itsenäisempää elämänsuunnitelmaa ja osallisuutta yhteiskunnassa .

Ohjauksessa tulee  varautua ohjattavan elämäntilanteen muutoksiin , jotka voivat muuttaa täysin alkuperäisen suunnitelman.

Nuoria ohjattiin itsetuntemuksessa, elämänhallinnassa, asiatiedon hankkimisessa koulutukseen ja työelämään hakeutumisessa.

Ennakkoasenteet muodostavat muureja, jotka tekevät etenemisen mahdottomaksi. Ennakkoasenteita on puolin ja toisin, siis pääväestön ja romaniväetön taholta

Aiheesta saa lisätietoa projektitoimijoilta

Resurssit: 
Tärkeä resurssi on valtaväestön ja romaniväestön yhteistyön mahdollistava toiminta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
611 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top