Fortbildning + informationsmaterial

Tyyppi: 
Kuvaus: 

Projektets mål var att öka kompetens hos lärare, handledare och övrig personal gällande att planera, verkställa och utvärdera en individualiserad studieplanering, om konsekvenspedagogik, att stöda elever/studerande, målsmän och övrig personal i deras arbete med ungdomar i samband med sociala, psykosociala, socioekonomiska och hälsoproblem.

Fortbildning gällande  självreflektion och självkänsla –mot en realistisk självbild, konsekvens- och socialpedagogik, ungdomars psykiska hälsa, med fokus på ätstörningar, missbruk och självdestruktivitet, att arbeta med ungdomar (att vara mamma annorlunda, sexsnack och spelmissbruk) och att undvika utslagning bland ungdomar har ordnats.

Resurssit: 
Työaikaresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
633 tykkäystä.
Go to top