- Perehdyttämisen TOP 10 – tsekkauslista – tarkastuslista työpaikoille

Kuvaus: 

Perehdyttämisen TOP10 – tsekkauslista toimii työpaikoilla perehdyttämisen käytäntöjen tarkistamisen tsekkauslistana, mutta myös toiminnan seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin välineenä. Työpaikalla voidaan arvioida tsekkauslistan avulla sitä, miten hyvin perehdytys toteutuu tällä hetkellä ja missä on vielä kehittämisen varaa. Myöhemmin työpaikalla voidaan arvioida perehdyttämisen käytäntöjä uudelleen tsekkauslistan avulla. Näin voidaan arvioida sitä, kuinka käytännöt ovat kehittyneet ja missä ehkä pitää vieläkin petrata. Työkalu on monikäyttöinen: se toimii muistilistana, mutta sitä voi käyttää myös systemaattiseen toiminnan kehittymisen arviointiin tai jopa vertailla tuloksia työpaikan eri yksiköiden välillä.

Resurssit: 
Nopea tarkastuslista työpaikkojen perehdytyskäytännöistä. Voi käyttää muutaman minuutin vievänä tsekkauslistana tai sitten kehittää toimintoja listan avulla.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
TOP 10 -tsekkauslista on levinnyt hyvin laajalle yritysten ja työelämätoimijoiden käyttöön. Oppilaitoksissa listaa voidaan hyödyntää työssä oppimisen jaksoilla ja orientoiduttaessa esim. kesätöihin tai valmistumisen jälkeiseen aikaan. Opiskelija voi arvioida sitä, miten on tullut perehdytetyksi listan avulla. Tähän tarkoitukseen levittämistyö ja juurruttaminen on vasta aluillaan.
Yhteystiedot: 
Anne Salmi, anne.salmi@ttl.fi, p. 043 824 1342
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
693 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top