Induction training TOP 10 checklist

Kuvaus: 

TOP 10 checklist is a tool which anyone can use to check whether induction training in their organization is effective and promotes work ability. In addition to learning their work tasks, when new employees start their job they have to become accustomed to the workplace’s rules and the whole work culture. For an employee with an immigrant background, Finnish work life as a whole may be unfamiliar. The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) has produced a checklist for organizations of the areas that should be covered in young immigrants’ induction training.

Resurssit: 
Quick to use check-list for anyone interested in their organization's induction training and how it takes into account multicultural aspects.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Widely spread, educational organizations could use the tool together with their students in order to check the induction practices of training places and of e.g. summer work. Students can check how they were inducted with the help of the list.
Yhteystiedot: 
Anne Salmi, anne.salmi@ttl.fi, tel. + 358 43 824 1342
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
up
640 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top