Lapin koulutusneuvonta -palvelussa verkkoneuvojat auttavat, kun henkilö miettii vaihtoehtoja koulutukseen, työhön ja tulevaisuuteen. Mietinnässä voi olla ammatillinen koulutus, lukio tai korkeakoulu, oppisopimus tai töiden haku. Askarruttaa voi ammatinvalinta, alan vaihto tai
ilman opiskelupaikkaa jääminen.

Palvelu on tarkoitettu kaikille lappilaisille ja Lapista kiinnostuneille; sen käyttö on aika- ja paikkariippumatonta. Palvelu on maksutonta, luotettavaa ja henkilökohtaista neuvontaa, joka perustuu asiakkaan nimettömyyteen. Asiakas tarvitsee vain sähköpostiosoitteen lähettääkseen kysymyksen.

Asiakas saa kysymyksiinsä kirjallisen vastauksen yhden luukun periaatteella tilanteessa, jossa hän ei oikein tiedä, minkä tahon puoleen hänen tulisi kääntyä. Verkkoneuvojat ovat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiasta, Lapin ammattikorkeakoulusta, Lapin TE-palveluista, Lapin yliopistosta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta. 

Palvelu on teknisesti toteutettu virtu.fi-palveluportaaliin yhteistyössä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Virtu.fi on sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, jossa on lukuisia sähköisiä palveluja lappilaisten hyvinvoinnin tueksi.

Lapin koulutusneuvonta -palvelu tukee elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toteutumisen periaatetta Lapissa. Se hyödyttää erityisesti henkilöitä, jotka eivät ole koulutuspalvelujen piirissä eli ovat erilaisissa siirtymävaiheissa. Opinnot ovat ehkä jääneet kesken ja nyt olisi aika palata suorittamaan opinnot loppuun, ammatin vaihto voi olla kysymyksessä, myös ensimmäisen ammatin valinta tai täydentävän osaamisen hankkiminen työn ohella. Palvelu voi myös auttaa niitä, jotka eivät syystä tai toisesta halua kääntyä oman oppilaitoksensa asiantuntijan puoleen vaan kaipaavat anonyymia asiointimahdollisuutta. Palvelu täydentää alueellista palvelutarjontaa.

Go to top