Kumppanuussopimuksella on sitouduttu yhteistyön jatkamiseen ja vahvistamiseen elinikäisten TNO-palvelujen toteuttamisessa, markkinoimisessa ja kehittämisessä Lapin alueella. Sopimuksen mukaisesti lappilaisille ihmisille ja työelämälle tarjotaan helpommin saavutettavia, tasapuolisia ja laadukkaita palveluja ura- ja koulutussuunnitteluun sekä koulutusmahdollisuuksien ja tukimuotojen selvittelyyn.
 
Sopimus on solmittu ensimmäisen kerran vuonna 2012, se on päivitetty vuonna 2014 ja uudistettu kriittisen tarkastelun jälkeen vuonna 2017 Lapin TNO-palvelut -projektissa. Sopimuksessa on 29 osapuolta eri puolilta Lappia ja erilaisista organisaatioista. Jokaisella organisaatiolla on omat TNO-palvelut, mutta nyt myös yhteiset palvelut ja yhteinen tahtotila.
 
Sopimuksen uudistaminen on toteutettu Lapin TNO-palvelut -projektissa rinnan TNO-palvelutuotteiden muotoiluprosessin (ks. Lapin koulutusneuvonta), Menestyjäksi Lapissa - TNO-strategian päivittämisen ja Lapin TNO-palvelujen toimintakäsikirjan laatimisen kanssa.
 
Sopimus tukee elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toteutumisen periaatetta Lapissa.
Go to top